Gréckokatolícka cirkev farnosť Sabinov filiálka Šar. Michaľany

Kalendár
Dnes je: Štvrtok
9. apríl. 2020

Sviatok má:
dnes: Milena
zajtra: Igor
pozajtra: Július
včera: Albert

IP:3.233.215.196.
ec2-3-233-215-196.compute-1.amazonaws.com
Hlavné menu
MenuMaker produced NavBar
Gréckokatol. magazín

TV - naživo
gréckokatolícky magazín

Biblia
Nový zákon
Nový zákon

Starý zákon
Starý zákon
Panoráma
Renesančný kaštieľ a Baroková kaplnka Povýšenia sv. Kríža v Šarišských Michaľanoch
Baroková kaplnka Povýšenia sv. Kríža v Šarišských Michaľanoch
Vyhľadaj na stránke


Pokročilé vyhľadávanie
TV vysielania
Radio
Stanica:
Nie je voľba


<a href=''>Play Nie je voľba</a>

Hrať v samostatnom okne
Gréckokatolícka cirkev farnosť Sabinov filiálka Šar. Michaľany: Oznamy

Vyhľadávanie v tejto téme:   
[ Ísť na úvodnú stránku | Vybrať novú tému ]

Rodinné pobožnosti

OznamyAutor: Fedor - Utorok, 07.04. 2020 - 09:34:33 (1 čitateľov)
(Zobraziť celý článok | 1253 bajtov | Hodnotenie: 0)

Arcibiskupstvo  Prešov nám  posiela ako jednu z možností pre veriacich brožúrky schém domácej rodinnej liturgie na Veľký piatok a na Nedeľu Paschy, a to v slovenskom jazyku a v cirkevnoslovanskom jazyku s evanjeliom v rusínskom jazyku. Zároveň sú už tieto schémy medzi priebežne aktualizovanými opatreniami na  oficiálnej stránke www.grkatpo.sk pod bodom č. 11. Záujemci o tieto rodinné liturgie si ich môžu stiahnuť z uvedenej stránky.  
                                         VP.jpg

Oznámenie ohľadom odpustkov a veľkonočných spovedí

OznamyAutor: Fedor - Štvrtok, 26.03. 2020 - 20:19:43 (9 čitateľov)
(Zobraziť celý článok | 6690 bajtov | Hodnotenie: 0)

INFORMÁCIE OHĽADNE MOŽNOSTI ZÍSKANIA
PLNOMOCNÝCH ODPUSTKOV
A PREDVEĽKONOČNEJ SV. SPOVEDE
Bratia a sestry, sviatosť zmierenia (sv. spoveď) v tejto mimoriadnej situácii nemôžeme
vysluhovať tak, ako sme boli zvyknutí doteraz. Na základe aktuálnych nariadení ABÚ Prešov
odporúčame našim veriacim, ktorí sú chorí (rizikové skupiny), seniori (nad 65 rokov), alebo sú
v povinnej alebo dobrovoľnej karanténe, možnosť dokonalej ľútosti, ktorou sú aj ťažké hriechy
odpustené, ale táto ľútosť v sebe musí zahŕňať možnosť vyznať sa v klasickej spovedi, keď
nastane najbližšia a najvhodnejšia príležitosť (keď pominie koronavírusová nákaza). Odporúčame
všetkým sledovať priamy prenos z Ríma na TV LUX, v piatok 27.3.2020 o 18.00 hod., kedy sv.
Otec František udelí požehnanie Urbi et Orbi, ktoré v sebe zahŕňa aj získanie plnomocných
odpustkov v duchu dekrétu Apoštolskej penitenciárie.
DEKRÉT APOŠTOLSKEJ PENITENCIÁRIE O UDEĽOVANÍ MIMORIADNYCH
ODPUSTKOV VERIACIM v aktuálnej situácii pandémie:
Všetci chorí na rôzne respiračné ochorenia, aj keď nie na Covid-19, ďalej tí, ktorí
vo svojom svedomí vnímajú zdravotné nebezpečenstvo sa teraz spovedať (hlavne
osoby nad 65 rokov), alebo sú v povinnej karanténe (teda všetci, ktorí sa vrátili zo
zahraničia), alebo boli v kontakte s osobou na ktorú sa vzťahuje karanténa, sa
nemusia obávať. Títo veriaci nech si vzbudia dokonalú ľútosť (odpúšťajú sa ňou
aj ťažké hriechy), pričom nech pamätajú na podmienky apoštolskej penitenciárie:
1. Udeľujú sa úplné odpustky veriacim:
ak sa zrieknu pripútania k akémukoľvek hriechu a
a) duchovne sa pripoja prostredníctvom komunikačných prostriedkov k sláveniu
svätej omše (liturgie) alebo modlitbe svätého ruženca alebo k nábožnému
sláveniu krížovej cesty alebo iným formám pobožností,
alebo
b) keď sa pomodlia aspoň Verím v Boha, Otče náš a pobožne budú vzývať
Preblahoslavenú Pannu Máriu,
obetujúc túto skúšku v duchu viery v Boha a lásky k blížnym, s úmyslom splniť
náležité podmienky (sviatostnú spoveď, sväté prijímanie a modlitbu na úmysel
Svätého Otca) hneď, ako to bude možné (teda keď pominú riziká možného
ochorenia a zákazy verejného stretávania).
2. Apoštolská penitenciária okrem toho ochotne udeľuje možnosť úplných
odpustkov pri príležitosti aktuálnej svetovej epidémie aj tým veriacim, ktorí
obetujú polhodinové čítanie Svätého písma alebo modlitbu svätého ruženca,
alebo vykonanie krížovej cesty, alebo modlitbu Korunky Božieho milosrdenstva za
to, aby od Boha vyprosili skončenie epidémie, ako aj úľavu pre tých, čo sú ňou
postihnutí a večnú spásu pre tých, ktorých si Pán povolal k sebe.
Vysvetlenie k dokonalej ľútosti: Katechizmus Katolíckej cirkvi v článku 1452
hovorí:
„Keď ľútosť pochádza z lásky k Bohu milovanému nadovšetko, volá sa
«dokonalá» (je to ľútosť z lásky – caritatis contritio). Takáto ľútosť odpúšťa
všedné hriechy; dosiahne aj odpustenie smrteľných hriechov, ak zahŕňa pevné
predsavzatie pristúpiť k sviatostnej spovedi, len čo to bude možné.“ Teda je
vhodné urobiť si spytovanie svedomia (podobne ako sa pripravujete na svätú
spoveď) a potom úprimne oľutovať všetky svoje hriechy s úmyslom (ten je
dôležitý) mať na zreteli nekonečnú (dokonalú) Božiu lásku, ktorá je hlavným
motívom našej ľútosti. Na prvom mieste teda ľutujem preto, že Boh, ktorého
milujem, ma ako prvý nekonečne miluje a ja som páchal hriechy. Teda na prvom
mieste nie je strach z večného zatratenia a iných trestov, ktoré hrozia hriešnikovi.
Ak by to tak bolo, je to nedokonalá ľútosť.
PREDVEĽKONOČNÉ SPOVEDANIE ako sme boli zvyknutí doteraz, (že to bude
v jeden deň s viacerými kňazmi) NEBUDE. Ak to bude potrebné, samozrejme budeme
k dispozícii pre tých, ktorí sa predsa len budú chcieť vyspovedať.
V SABINOVE BUDEME SPOVEDAŤ:
- v sobotu 4.4. od 14:00 – 16:00
- v nedeľu 5.4. od 14.00 – 15.00
- v stredu 8.4. od 16.00 – 18.00
na farskom dvore (jeden kňaz vpredu pred farou, druhý kňaz na dvore za bránou).
V ŠARIŠSKÝCH MICHAĽANOCH BUDEME SPOPVEDAŤ vonku pri kaplnke:
- v sobotu 4.4. od 10:00 – 12:00
Po sv. spovedi každý môže prijať Najsv. Eucharistiu podľa posledných pokynov, čiže do
ruky, a následne pred kňazom si veriaci vloží Eucharistiu do úst.
Prosím tých, ktorí majú byť v 14 dňovej karanténe, teda ktorí sa vrátili zo zahraničia
alebo ktorí boli v kontakte s osobou, ktorá bola v zahraničí, príp. ktorí majú známky
akéhokoľvek respiračného ochorenia, aby neprichádzali na sv. spoveď skôr, ako po 14
dňoch, dovtedy nech využijú dokonalú ľútosť na odpustenie hriechov.
Povinná karanténa po dobu 14 dní od ich príchodu na Slovensko!!!
Kto príde na sv. spoveď má povinnosť mať rúško. Pred farou sa nezhlukujte do
skupín, držte medzi sebou aspoň 2 m odstupy. Po jednom sa bude prichádzať ku kňazovi. Pri
spovedaní bude kňaz od veriaceho vzdialený minimálne 1,5 m. Veriaci musí byť už z domu
dobre pripravený na spoveď, nie až počas spovede rozmýšľať nad hriechmi. Najlepšie je mať
hriechy napísané na papieri, aby sa spoveď zbytočne nenaťahovala. Nebude čas na duchovné
rozhovory.
Znova však pripomíname: Kto by neprišiel teraz na spoveď, kvôli hrozbe šírenia sa
nákazy, môže využiť dokonalú ľútosť. Vyspovedá sa neskôr, keď pominie nebezpečenstvo
nákazy.
Informácie ohľadom liturgického slávenia sviatkov Kristovho ukrižovania
a zmŕtvychvstania sa dajú vedieť neskôr.
Ohľadne spovedanie chorých po domoch v Sabinove sa kontaktujte telefonicky na č. 0903 9825 509

Prevencia šírenia koronavírusu.

OznamyAutor: Fedor - Nedeľa, 08.03. 2020 - 10:32:28 (16 čitateľov)
(Zobraziť celý článok | 2415 bajtov | Hodnotenie: 0)

Usmernenie z Arcibiskupstva:
Vyzývame veriacich, aby vo vlastnom záujme, aj v záujme ochrany zdravia ostatných veriacich, v prípade príznakov akéhokoľvek respiračného ochorenia zvážili účasť na  svätej liturgii a ostatných bohoslužbách. Z neúčasti na svätej liturgii v nedeľu a prikázaný sviatok ospravedlňuje nielen fyzická, ale aj morálna nemožnosť. Fyzická nemožnosť je napríklad choroba: keď človek pociťuje príznaky ochorenia, treba jednoznačne zostať doma.
Morálna nemožnosť je napríklad vtedy, keď niekto vo svedomí pociťuje, že účasť na svätej liturgii v danej situácii preňho môže znamenať ohrozenie života: objektívne môže ísť o starých a chronicky vážne chorých ľudí, o tých, čo sú po náročných operačných zákrokoch, o malé deti, o tehotné ženy, o ľudí, ktorí sa starajú o chorých, atď. V takýchto prípadoch môžu dané osoby zostať doma, a prenos svätej liturgie sledovať napríklad cez televízne, rozhlasové alebo internetové vysielanie. (www.grkat.tv

Pokračovanie ...

Biskupi Slovenska k voľbám.

OznamyAutor: Fedor - Sobota, 22.02. 2020 - 10:01:46 (13 čitateľov)
(Zobraziť celý článok | 3183 bajtov | Hodnotenie: 0)

Vyhlásenie slovenských biskupov k parlamentným voľbám 2020.
Pred parlamentnými voľbami sa mnohí pýtajú koho voliť. Niektorí pochybujú, či
má vôbec význam ísť voliť. Aj keď Cirkev do kampane nevstupuje, k účasti na voľbách
jednoznačne povzbudzuje. Určite má význam ísť voliť a určite je možné si vybrať. Hoci
nedávame odporúčania ku konkrétnym stranám, prosíme všetkých, aby sa pred voľbami
oboznámili s programom, ktorý jednotlivé strany ponúkajú. Politické ciele strán vždy
konfrontujme s hodnotami evanjelia. Poďme voliť, a ako veriaci ľudia sa rozhodnime
s veľkou dávkou zodpovednosti!
Nenechajme sa strhnúť heslami, ktoré hrajú na emócie. Odolajme sloganom,
ktoré vyvolávajú pocity ohrozenia. Zachovajme si pokoj a zdravý rozum. Na tých, ktorí
podnecujú nepriateľstvo, si dajme pozor. Rýchle a radikálne riešenia sú príťažlivé, no
reálny život je zložitejší. Sme pútnici a cesta je náročná. Do cieľa však nevedú skratky,
ale vytrvalosť. Ak chceme lepšie Slovensko, potrebujeme konštruktívne prístupy, ktoré
majú skutočnú perspektívu.
Sme znechutení z podvodov a korupcie. Z materiálnej, aj morálnej. Nestrácajme
však nádej! Je vážnym zlom podvádzať, keď ide o majetok. Nemenej vážnym, keď ide
o človeka, muža a ženu stvorených na Boží obraz. Neustúpme preto nepoctivosti, ani
novým ideológiám. Správne rozhodnutie urobíme, keď budeme mať na zreteli Ježiša
Krista a jeho celú pravdu. Tú nesmieme nikdy opustiť! Volebné rozhodnutie urobené
vo svetle evanjelia a zdravého rozumu nám svedomie nikdy nebude vyčítať.
Biskupi Slovenska sa za vás modlia, pozývajú všetkých k modlitbám za voľby
a vyprosujú vám požehnanie i svetlo Ducha Svätého pre správne rozhodnutia.
V Bratislave, 21. februára 2020

Hlasujte za Dom sv. Kozmu a Damiána v Prešove

OznamyAutor: Fedor - Utorok, 28.01. 2020 - 11:10:07 (21 čitateľov)
(Zobraziť celý článok | 1526 bajtov | Hodnotenie: 0)

Hlasujte za projekt Domu sv. Kozmu a Damiána v Prešove

Hlasujte za projekt Domu sv. Kozmu a Damiána v Prešove
Drahí veriaci, Dom sv. Kozmu a Damiána v Prešove, ktorý spravujú Sestry služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie sa zapojil so svojím projektom do grantového programu Nadácie Slovenskej sporiteľne.
 
Projekt Spojme energiu mladých a skúsenosti šedín v našom meste chce za pomoci mladých dobrovoľníkov zo stredných i vysokých škôl inovatívnymi spôsobmi riešiť problémy odsúvania seniorov s poruchou mobility na okraj spoločnosti. Projekt počíta s dobrovoľníkmi, ktorí by podnikali rôzne výjazdy do spoločnosti spolu so seniormi z Domu sv. Kozmu a Damiána. Tak by sa mala prepájať „energia mladých a skúsenosti šedín“, ktoré umožnia vytváranie medzigeneračných priateľstiev, v zameraní na sociálnu integráciu.
 
Projekt je potrebné podporiť zaslaním SMS v tvare HLAS(medzera)84 na tel. číslo: 0902 020 292. Cena spätnej SMS je 0 eur. Hlasujúci hradí ním zasielanú SMS podľa aktuálneho cenníka mobilných operátorov. Hlasovanie prebieha do 31.1.2020 a ak sa dovtedy projekt udrží v prvej desiatke, bude podporený čiastkou 8000,- eur.
 

114 článkov (23 stránok, 5 článkov na stránku)
[ 1 | 2 | 3 ]
Prejsť na:

Počítadlo
Verejných návštev
stránok od 01.07.2010

[ Viac ]
Počet ONLINE
Spolu: 21
Farnosť Sabinov
Grékatolíci WEB Sabinov
Ankety
Ako sa Vám pačí naša WEB stránka?

Slabá
Pekná
Veľni peknáVýsledky
Ďalšie ankety

Hlasov 316
Poštové schránky

TU môžeš zmeniť svoje HESLO, ak zadaš svoju E-mial adresu a STARÉ heslo!
KALKULAČKA
Kalkulačka
 
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


Spravcovia stránok: o. František FEDOR a Rudo SKLENÁR

©2012
WWW.krehlik.eu WEBmaster: Krehlík Ján st.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.09 sekúnd

Admin