Gréckokatolícka cirkev farnosť Sabinov filiálka Šar. Michaľany

Kalendár
Dnes je: Streda
20. január. 2021

Sviatok má:
dnes: Dalibor
zajtra: Vincent
pozajtra: Zora
včera: Drahomíra

IP:3.237.205.144.
ec2-3-237-205-144.compute-1.amazonaws.com
Hlavné menu
MenuMaker produced NavBar
Gréckokatol. magazín

TV - naživo
gréckokatolícky magazín

Biblia
Nový zákon
Nový zákon

Starý zákon
Starý zákon
Panoráma
Renesančný kaštieľ a Baroková kaplnka Povýšenia sv. Kríža v Šarišských Michaľanoch
Baroková kaplnka Povýšenia sv. Kríža v Šarišských Michaľanoch
Vyhľadaj na stránke


Pokročilé vyhľadávanie
TV vysielania
Radio
Stanica:
Nie je voľba


<a href=''>Play Nie je voľba</a>

Hrať v samostatnom okne
Gréckokatolícka cirkev farnosť Sabinov filiálka Šar. Michaľany: Rozjímanie

Vyhľadávanie v tejto téme:   
[ Ísť na úvodnú stránku | Vybrať novú tému ]

Blahoslavená, ktorá si uverila.

RozjímanieAutor: Fedor - Streda, 09.12. 2020 - 09:56:46 (17 čitateľov)
(Zobraziť celý článok | 8023 bajtov | Hodnotenie: 0)

Nepo__kvr._Po__atie.jpgAž sa ti bude zdať, že na zemi zavládol chaos a celý svet sa premenil v jednu porážku Boha, až ti bude zle z teroru, násilia, anarchie a vojen panujúcich na námestiach, potom si povedz: »Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych práve preto, aby nás spasil, a jeho spása je už prítomná medzi nami.«,

Včera ( 8. dec.) sme oslávili sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Mária, presv. Bohorodičky. Je to sviatok našej nebeskej Matky, ktorá nám chce niečo povedať aj práve v tejto ťažkej dobe, keď mnohí ľudia (možno aj my) sú chorí, zarmútení, ustarostení, ustráchaní a možno aj zúfalí. Všetci potrebujeme povzbudenie, posilnenie svojej viery v Boha a jeho lásku voči každému z nás. Nech nás povzbudzujú slová, ktoré napísal Carlo Carreto vo svojej knihe: „Blahoslavená, ktorá si uverila“ Mária, pomôž mi veriť

Povedz mi, čo to znamená veriť vo vzkriesenie tvojho Syna.

Poviem ti to teda, a ty na to nezabudni.

Až uvidíš, ako búrka kosí lesy, ako zemetrasenie vyvracia mestá, ako tvoj dom pohlcuje oheň, potom si povedz: »Verím, že les znova vyrastie, zem sa znova upokojí a ja znova postavím svoj dom.

Až počuješ zvesti o vojnách a ľudia okolo teba budú zomierať od strachu, až »povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu« (Mt 24,7), potom si povedz so zvrchovanou odvahou: »Ježiš mi to predpovedal a dodal: Nebojte sa, vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie.« (porov. Lk 21,28)

Až ti hrdlo zovrie hriech a ty budeš mať pocit, že sa zadusíš a že si na konci so svojimi silami, potom si povedz: »Kristus vstal z mŕtvych a ja vstanem zo svojho hriechu.«

Až ti staroba alebo choroba budú chcieť strpčiť život, povedz si: »Kristus vstal z mŕtvych a urobil nové nebo a novú zem.«

Až tvoj syn bude utekať z domu a hľadať dobrodružstvo kto vie kde, a ty, jeho otec či matka, sa budeš bezmocne dívať, ako sa tvoje sny rúcajú, povedz si: »Môj syn Bohu neunikne a vráti sa, pretože ho Boh miluje.«

Až tvoj syn bude utekať z domu a hľadať dobrodružstvo kto vie kde, a ty, jeho otec či matka, sa budeš bezmocne dívať, ako sa tvoje sny rúcajú, povedz si: »Môj syn Bohu neunikne a vráti sa, pretože ho Boh miluje.«

Až sa ti bude zdať, že na zemi zavládol chaos a celý svet sa premenil v jednu porážku Boha, až ti bude zle z teroru, násilia, anarchie a vojen panujúcich na námestiach, potom si povedz: »Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych práve preto, aby nás spasil, a jeho spása je už prítomná medzi nami.«

Až tvoj otec alebo tvoja matka, tvoj syn alebo tvoja dcéra, tvoja nevesta alebo najmilší priateľ budú pred tebou ležať na smrteľnom lôžku a ty na nich budeš hľadieť zaplavený úzkosťou z odlúčenia, povedz sebe aj im: »Uvidíme sa znova v nebeskom kráľovstve, majme odvahu!«

Veriť vo vzkriesenie znamená presýtiť svoj život dôverou, znamená to očakávať od svojho brata len dobro, znamená to nemať z nikoho strach.

Veriť vo vzkriesenie znamená veriť, že Boh je tvoj Otec, že Ježiš je tvoj brat a ja, Mária, že som tvoja sestra, a ak chceš - tvoja Matka.“


Nedeľa Krista Kráľa

RozjímanieAutor: Fedor - Nedeľa, 22.11. 2020 - 13:24:45 (28 čitateľov)
(Zobraziť celý článok | 1918 bajtov | Hodnotenie: 0)

Dnes, na sviatok Krista Kráľa, oslavujeme Ježišovu vládu nad celým stvorením. Oslavujeme skutočnosť, že všetko bolo skrze neho stvorené, všetko bolo skrze neho vykúpené a všetci budú ním raz súdení. Ježiš ako náš Kráľ má právo určiť meradlo, podľa ktorého budeme súdení. Podľa akého zákona ?. Zákonom tohto kráľovstva je však sámBo__sk___Srdce_1.jpg Ježiš. Jeho život, jeho cesta je meradlom, podľa ktorého budeme súdení. Ak chce byť človek sudcom, musí dobre poznať zákony. Jediné slovo v nejakom ustanovení môže ovplyvniť celý výsledok prípadu. S Ježišom to tak nie je. Jeho zákon je jednoduchý. Jeho kráľovstvo dostaneme do správy podľa jedného jednoduchého princípu: „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili“ (Mt 25, 40). To je meradlo: milosrdenstvo, štedrosť a sebadarujúca láska. Často sa hovorí, že na druhý svet si nič nevezmeme; a v tom je veľký kus pravdy. Všetky naše peniaze, vyznamenania a majetky sú len dočasné. Nepôjdu s nami do neba ani nám nepomôžu doň vojsť. Ale predsa je niečo, čo si so sebou vziať môžeme: svoje dobré skutky. Vlastne práve tie skutky nám otvoria nebeskú bránu! Na Ježiša neurobí dojem množstvo nášho majetku a nebude sklamaný, ak ho budeme mať len málo. On bude pozerať na to, či sme mu dovolili obmäkčiť nám srdce; bude hľadieť na to, či sme nakŕmili hladných, odpustili tým, ktorí sa voči nám prehrešili, a ujali sa osamelých.
 Pretože jeho kráľovstvo nie je kráľovstvom bohatstva a moci, ale kráľovstvom pokory, lásky a služby.


Sťatie hlavy sv. Jána Krstiteľa

RozjímanieAutor: Fedor - Utorok, 25.08. 2020 - 08:58:06 (56 čitateľov)
(Zobraziť celý článok | 4843 bajtov | Hodnotenie: 0)

Velebíme ťa, Krstiteľ Kristov, Ján a oslavujeme sťatie, tvojej  úctyhodnej hlavy.

icon-Statie-hlavy-Predchodcu_1.jpg

Tropár: Pamiatku spravodlivých oslavujeme chválospevmi. Ale teba, Predchodca, uctilo svedectvo Pánovo. Bol si vyvýšený nad všetkých prorokov, lebo si pokrstil Predpovedaného. Ochotne si trpel za pravdu. V predpeklí si zvestoval príchod vteleného Boha, ktorý prišiel, aby zbavil svet hriechu a nám dal veľkú milosť.

Biblický základ. Syn židovského kňaza Zachariáša a Alžbety bol už v materskom lone naplnený Svätým Duchom. Ako veľký askéta bol predurčený pripraviť ľud na príchod Božieho kráľovstva. Jeho domovom bolo mesto Enkarim v hornatom judejskom kraji, 7,5 kilometra západne od Jeruzalema.


Pokračovanie ...

Premenenie Pána - odporúčaný sviatok

RozjímanieAutor: Fedor - Štvrtok, 06.08. 2020 - 09:32:34 (71 čitateľov)
(Zobraziť celý článok | 32641 bajtov | Hodnotenie: 0)

Tento hlas sme my počuli; zaznel z neba.“  (1 Pt 1, 18)
Vieš, koľko súdnych sporov sa vyriešilo vďaka očitému svedectvu ľudí? Alebo koľko osobných svedectiev viery povzbudilo a upevnilo aj tvoju vieru? Ako vidíš, osobné svedectvo má vždy veľkú váhu!
V dnešnom čítaní vydáva Peter takéto svedectvo o premenení Pána - a robí to najmä preto, aby u svojich čitateľov prehĺbil vieru v to, že Ježiš Kristus je Pán. Uisťuje ich, že nesleduje vymyslené bájky, ale že on, Peter, naozaj na vlastné oči videl Ježiša, človeka z mäsa a kostí, ako sa im zjavil vo velebnej sláve“ na vrchu Tábor (pozri 2 Pt 1, 16 - 17).
Aj nám dnes Ježiš zjavuje svoju slávu, i keď nie je s nami v takej podobe, v akej bol s Petrom. Áno, zjavuje sa tiež tebe. Počas svätej liturgii si svedkom Ježišovej slávy pri premení chleba a vína. Prežívaš ju aj vtedy, keď ti kňaz pri svätej spovedi hovorí: Ja ťa rozhrešujem od tvojich hriechov.“ Ježišova sláva ožaruje človeka aj pri krste. Prežívanie Ježišovej slávy dnes zvyčajne nesprevádza hrmenie ani zjavenie Eliáša a Mojžiša; je to sláva zastretá, no nemenej reálna ako tá na vrchu Tábor.
A tak, podobne ako Peter, aj ty máš o čom rozprávať - o svojej viere a o stretnutí s Pánom pri svätej omši a spovedi. Vďaka tomu môžeš v niekom inom vyvolať túžbu po hlbšom poznaní Pána.
Spomeň si dnes na situáciu, v ktorej si vnímal, že si v Božej prítomnosti, v jeho sláve, a skús o nej povedať iným ľuďom; možno tým pomôžeš priateľovi alebo príbuznému, ktorý zišiel z cesty viery.
Premeneného Krista neuvidíme až do dňa, keď sa s ním stretneme z tváre do tváre. Nie je však skvelé, že aj napriek tomu nám deň čo deň zjavuje svoju slávu prostredníctvom sviatostí?

Pane Ježišu, otvor mi oči a pomôž mi dnes uvidieť tvoju slávu!
Pre,menie Pána_2.jpg


Dôverovať Bohu ako Mária

RozjímanieAutor: Fedor - Streda, 29.07. 2020 - 08:59:34 (68 čitateľov)
(Zobraziť celý článok | 3319 bajtov | Hodnotenie: 0)

Vo svojom živote nemôžeme urobiť nič múdrejšie a lepšie, než sa s úplnou dôverou odovzdať Bohu. Tak to urobila Panna Mária a učí to aj nás. Dá sa povedať, že pravá mariánska úcta spočíva v nasledovaní Panny Márie v jej dôvere a odovzdanosti Bohu.

4bef6291.jpeg


Pokračovanie ...

372 článkov (75 stránok, 5 článkov na stránku)
[ 1 | 2 | 3 ]
Prejsť na:

Počítadlo
Verejných návštev
stránok od 01.07.2010

[ Viac ]
Počet ONLINE
Spolu: 54
Farnosť Sabinov
Grékatolíci WEB Sabinov
Ankety
Ako sa Vám pačí naša WEB stránka?

Slabá
Pekná
Veľni peknáVýsledky
Ďalšie ankety

Hlasov 328
Poštové schránky

TU môžeš zmeniť svoje HESLO, ak zadaš svoju E-mial adresu a STARÉ heslo!
KALKULAČKA
Kalkulačka
 
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


Spravcovia stránok: o. František FEDOR a Rudo SKLENÁR

©2012
WWW.krehlik.eu WEBmaster: Krehlík Ján st.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.10 sekúnd

Admin