Gréckokatolícka cirkev farnosť Sabinov filiálka Šar. Michaľany

Kalendár
Dnes je: Štvrtok
12. december. 2019

Sviatok má:
dnes: Otília
zajtra: Lucia
pozajtra: Branislava, Bronislava
včera: Hilda

IP:3.94.129.211.
ec2-3-94-129-211.compute-1.amazonaws.com
Hlavné menu
MenuMaker produced NavBar
Gréckokatol. magazín

TV - naživo
gréckokatolícky magazín

Biblia
Nový zákon
Nový zákon

Starý zákon
Starý zákon
Panoráma
Renesančný kaštieľ a Baroková kaplnka Povýšenia sv. Kríža v Šarišských Michaľanoch
Baroková kaplnka Povýšenia sv. Kríža v Šarišských Michaľanoch
Vyhľadaj na stránke


Pokročilé vyhľadávanie
TV vysielania
Radio
Stanica:
Nie je voľba


<a href=''>Play Nie je voľba</a>

Hrať v samostatnom okne
Gréckokatolícka cirkev farnosť Sabinov filiálka Šar. Michaľany: Rozjímanie

Vyhľadávanie v tejto téme:   
[ Ísť na úvodnú stránku | Vybrať novú tému ]

Môj dom bude domom modlitby.  (Lk 19, 46)

RozjímanieAutor: fedor - Piatok, 22.11. 2019 - 12:04:16 (7 čitateľov)
(Zobraziť celý článok | 42301 bajtov | Hodnotenie: 0)

Pojem môj dom, o ktorom hovorí Ježiš, keď vyháňal predavačov
z chrámu,
môžeme ch
Jeruzalemsk___chr__m.jpgápať rozličným spôsobom. Jeruzalemský chrám bol vždy pokladaný za Boží dom. A Ježiš tieto slová vyslovuje aj pri vyčistení chrámu. Pozrime sa, ako inak ešte môžeme pochopiť tieto slová.

1/ Môj dom bude domom modlitby. 

Naše rodiny sú súčasťou Božieho domu. O každej rodine sa hovorí, že je domácou cirkvou, že je Cirkvou v malom. Každá rodina vytvára jedinečné prostredie, v ktorom môže každý osobitne a zároveň všetci spoločne rásť a vzmáhať sa vo svätosti. Je preto veľmi dôležité využiť na to každú príležitosť - spoločnú modlitbu v rodine, čítanie Písma, prijímanie sviatostí, službu chudobným.
2/ Môj dom bude domom modlitby. 
Širší
 okruh Božieho ľudu - Cirkev - je tiež domom, v ktorom prebýva Boh. Patria doň aj ľudia z našej farnosti a ľudia, s ktorými spoločne slúžime v nejakej oblasti. Oni všetci sú našimi bratmi a sestrami, takže by sme im vždy mali preukazovať úctu, akú si zasluhujú. Aj keď možno uprednostňujú inú spiritualitu ako my, v Pánových očiach sú rovnako vzácni. Modli sa teda s nimi a za nich. Pamätaj, že Boh chce do svojho domu priviesť všetkých ľudí. Preto sa ku každému, koho stretneš, správaj ako k potenciálnemu členovi rodiny!
3/Môj dom bude domom modlitby.
Aj fyzická
 stavba, do ktorej chodíne na svätú liturgiu, je doslova Božím domom. Je to však viac než iba obyčajná budova. Je to sväté miesto, kde sa môžeme stretnúť s Ježišom prítomným v Eucharistii; je to posvätné miesto, na ktorom k nám Ježiš prichádza pod spôsobom chleba a vína.
Náš chrám nemusí patriť medzi tie najhonosnejšie, no nech vyzerá akokoľvek a nech je kdekoľvek, Ježiš je v ňom vždy prítomný. Nikdy tento úžasný dar neignorujme !
Poďakujme dnes Ježišovi za všetky tieto možnosti prežívania jeho prítomnosti. Kiežby sme si všetci vysoko vážili a cenili každý „dom modlitby, ktorý nám Kristus dáva!

Pane, ďakujem ti, že prichádzaš a prebývaš so mnou!

Zosnutie Presvätej Bohorodičky

RozjímanieAutor: fedor - Štvrtok, 15.08. 2019 - 09:19:02 (65 čitateľov)
(Zobraziť celý článok | 36600 bajtov | Hodnotenie: 0)

Zosnutie 2_2.jpg

Od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.“  (Lk 1, 48)                                                                                      Rovnako ako námorníci potrebujú maják pre bezpečnú plavbu, potrebujeme maják aj my, aby nás navádzal na správnu cestu do neba. Na túto úlohu nie je nik vhodnejší ako Panna Mária, ktorú  v 5. storočí svätý Hieronym nazval Hviezdou morskou. Ona nám celým svojím životom ukazuje, ako hovoriť Bohu áno. Po skončení svojej pozemskej púte bola s dušou aj s telom vzatá do neba; no aj odtiaľ nám rovnako jasne žiari a ukazuje cestu. Pápež Benedikt XVI. povedal: Pri kontemplácii Márie v nebeskej sláve chápeme, že zem nie je naším trvalým bydliskom a že ak budeme žiť s očami upretými na večné dobrá, budeme jedného dňa požívať rovnakú slávu aj my. Na nebo sa nám neupiera zrak vždy ľahko, najmä ak je život tvrdý a náročný. Vtedy nám slávnu budúcnosť, ktorú nám Boh pripravil, zastiera temnota. Pápež Benedikt však ďalej hovorí: Máriino nanebovzatie je jasným a žiarivým znamením, ktoré svieti o to jasnejšie, o čo viac tiene utrpenia a násilia zahaľujú horizont“ (Generálna audiencia, 16. augusta 2006). 

Napriek tomu, že je Mária od svojho nanebovzatia v nebi, predsa môže byť teraz s nami oveľa viac ako predtým. Kiež je teda aj naším majákom nádeje v dobrých aj v zlých časoch. Chyťme  ju za ruku, aby nás doviedla k svojmu Synovi Ježišovi a uistila nás o tom,že nás miluje milosrdnou a nekonečnou láskou. Vytrvajme  do konca tak ako ona.
Ukáže
nám, že tak, ako mal Boh s ňou plán,
ktorému ani ona nie vždy rozumela, má plán aj s nami. Je to plán, ktorého cieľom je dostať nás do neba, kde budeme prebývať s anjelmi a svätými v radostnom zvelebovaní Máriinho Syna Ježiša!  

Presvätá Bohorodička vezmi nás pod svoju ochranu !

(Upravené SMN)


Boh - rozsievač (Mt 13,18-23)

RozjímanieAutor: fedor - Piatok, 26.07. 2019 - 09:32:00 (66 čitateľov)
(Zobraziť celý článok | 7474 bajtov | Hodnotenie: 0)

Podobenstvo o rozsievačovi dobre poznáme. Ale uplatňujeme ho aj vo svojom živote ?Rozsieva___1.jpgČo si myslíš o rozsievačovi z dnešného podobenstva? Staral sa o to, kde rozsieva? Ja si ho predstavujem, ako chodí a bez rozmýšľania rozhadzuje semienka kade-tade a nechá tak. 

Ak je rozsievačom Boh prečo mrhá semenom a nechá ho padnúť aj na pôdu, ktorá neprinesie úrodu? Ktorý hospodár by bol taký nedbanlivý? 

Boh však nie je nedbanlivý, on len vie, že sa môžeme zmeniť. Vie, že nemusíme zostať určitým druhom pôdy po celý život. Vie,že každá pôda sa dá obrobiť a skultivovať, aby nakoniec zasiate zrno prinieslo bohatú úrodu. A preto v nej necháva zrno, ktoré počas rozsievania padlo do zatvrdilého srdca plného buriny. Čo vlastne predstavujú tie „skaly“ a „tŕne“ na pôde nášho srdca? V komentári na túto tému napríklad pápež František uvádza, že skalnatá pôda sa môže nachádzať v povrchnom srdci; „skaly lenivosti“ nám bránia zatiahnuť s Pánom na hlbinu, pretože nám chýba vytrvalosť. Tŕne predstavujú neresti, ako zbožšťovanie bohatstva a život iba pre materiálne veci. Ak tieto „tŕne pestujeme, dusíme v sebe Boží život“. Pápež nás ďalej povzbudzuje, aby sme prinášali svoje „skaly“ a „tŕne“ Bohu vo svätej spovedi a modlitbe: „Ježiš, Dobrý rozsievač... bude nesmierne rád, že ti môže očistiť srdce“  tvrdí pápež. Popros dnes Boha, aby ti ukázal „skaly“ a „tŕne“ v tvojom živote. Čo ti bráni naplno a pozorne počúvať Božie slovo a chápať ho (porov. Mt 13, 23)? Rozvíjať sa a prinášať ovocie pre neho? Dôveruj, že Boh ti chce v srdci pripraviť úrodnú pôdu. Ak ho poprosíš, určite z neho vytrhá všetku burinu. A nielen to - zahrnie ťa svojou milosťou, aby si mohol stále prinášať už len dobrú úrodu!   

Pane, ďakujem ti, že mi posielaš svoje slovo a že mi dávaš svoju milosť, aby som ho správne počúval a  rozumel mu.Hojn_____roda.jpg
Svätí Cyril a Metod

RozjímanieAutor: fedor - Sobota, 06.07. 2019 - 15:03:12 (47 čitateľov)
(Zobraziť celý článok | 13980 bajtov | Hodnotenie: 0)

Svätí Cyril a Metod. Spoločne prišli na naše územie s jediným cieľom: priniesť nám Kristovo svetlo. Títo bratia boli v tejto svojej misii takí jednotní, že nám niekedy pri uvažovaní nad ich životom môže uniknúť, akí boli vlastne rozdielni. 
Cyril bol učenec a filozof. Zrejme bol trochu utiahnutejší ako Metod, čo sa prejavilo aj v jeho túžbe zostať na sklonku svojho života v kláštore, kde mohol byť sám s Bohom. Metod, idúc v šľapajach svojho otca Leva, bol pred misiou na našom území úradníkom, ktorý musel vedieť pracovať nielen s číslami a faktami, ale aj s ľuďmi. Neskôr bol vysvätený za biskupa a napriek mnohým intrigám, ktorí proti nemu snovali protivníci, chodil po celej našej krajine a upevňoval ľudí vo viere, ktorú im s Cyrilom priniesli. 
Dnešným jazykom - a s miernym zjednodušením - by sme možno povedali, že Cyril bol introvert a Metod extrovert; rehoľníci by zasa mohli povedať, že Cyril skôr cSv._cyril_a_Metod.jpgítil povolanie ku kontemplácii a Metod k činnej službe. 
No títo dvaja celkom rozdielni bratia dokázali viac než len spolu vychádzať. Oni svoju rozdielnosť dokázali využiť v prospech Božieho kráľovstva - tým, že sa pri evanjelizačnej práci vedeli navzájom dopĺňať. 
Aj okolo nás je veľa rôznych „cyrilov“ či „metodov“, ktorí sú iní ako my a niekedy nám ich odlišný štýl života - ba možno aj šírenia evanjelia - prekáža. Spomeňme si vtedy na týchto dvoch rozdielnych bratov: bez Cyrila by sme nemali písmo, vďaka ktorému sme mohli spoznávať Božie slovo a sláviť liturgiu v našom jazyku, a bez Metoda by toto písmo - a všetko s ním spojené - možno rýchlo upadlo do zabudnutia. 
Nie je zlé, že sme iní. A nie je zlé, že sú iní aj druhí ľudia. Radujme sa z toho, že môžeme byť tými čím sme a tešme  sa, že ostatní ľudia v Cirkvi svojimi darmi dopĺňajú to, čo my nemáme alebo nedokážeme. I pri rozdielnosti je treba svorne šíriť Božie kráľovstvo.   
(upravené SMN)

Svätí Cyril a Metod, orodujte za nás.


Tajomstvá Tela a Krvi nášho Pána Ježiša Krista

RozjímanieAutor: fedor - Štvrtok, 20.06. 2019 - 11:11:45 (57 čitateľov)
(Zobraziť celý článok | 4444 bajtov | Hodnotenie: 0)

Eucharistia_2.jpgEucharistia_1.jpgZázrak a tajomstvo Kristovho tela a krvi. Ježiš chce tráviť čas s nami. Chce ho prežívať práve s tebou. Miluje ťa takého, aký si; má ťa rád preto, kto si, nielen preto, čo pre teba robí. Jednoducho sa raduje z tvojej spoločnosti a chce sa s tebou podeliť o svoju lásku
.Niet  teda divu, že nám Ježiš prisľúbil, že bude pre nás mimoriadnym spôsobom prítomný pri svätej liturgii! Vždy, keď ho prijmeme v Eucharistii, vstupuje celý do nášho života a hovorí, ako nás miluje a akí sme mu nesmierne vzácni. Ako Spasiteľ nás prichádza uzdraviť a požehnať, no zároveň prichádza aj ako Priateľ, aby nám bol neustále po boku.

Ježiš na teba čaká aj pri dnešnej svätej liturgii. A čaká ťa každý deň, neustále prítomný vo svätostánku.Pobudni s ním, venuj mu čas. Kiežby ti jeho priateľstvo a vrúcna láska ešte väčšmi rozohriali srdce!    

Ó, Najsvätejšia sviatosť, patrí ti všetka chvála a vďaka na veky vekov.


362 článkov (73 stránok, 5 článkov na stránku)
[ 1 | 2 | 3 ]
Prejsť na:

Počítadlo
Verejných návštev
stránok od 01.07.2010

[ Viac ]
Počet ONLINE
Spolu: 15
Farnosť Sabinov
Grékatolíci WEB Sabinov
Ankety
Ako sa Vám pačí naša WEB stránka?

Slabá
Pekná
Veľni peknáVýsledky
Ďalšie ankety

Hlasov 311
Poštové schránky

TU môžeš zmeniť svoje HESLO, ak zadaš svoju E-mial adresu a STARÉ heslo!
KALKULAČKA
Kalkulačka
 
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


Spravcovia stránok: o. František FEDOR a Rudo SKLENÁR

©2012
WWW.krehlik.eu WEBmaster: Krehlík Ján st.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.09 sekúnd

Admin