Gréckokatolícka cirkev farnosť Sabinov filiálka Šar. Michaľany

Kalendár
Dnes je: Štvrtok
30. jún. 2022

Sviatok má:
dnes: Melánia
zajtra: Diana
pozajtra: Berta
včera: Peter a Pavol, Petra

IP:44.201.96.43.
ec2-44-201-96-43.compute-1.amazonaws.com
Hlavné menu
MenuMaker produced NavBar
Gréckokatol. magazín

TV - naživo
gréckokatolícky magazín

Biblia
Nový zákon
Nový zákon

Starý zákon
Starý zákon
Panoráma
Renesančný kaštieľ a Baroková kaplnka Povýšenia sv. Kríža v Šarišských Michaľanoch
Baroková kaplnka Povýšenia sv. Kríža v Šarišských Michaľanoch
Vyhľadaj na stránke


Pokročilé vyhľadávanie
TV vysielania
Radio
Stanica:
Nie je voľba


<a href=''>Play Nie je voľba</a>

Hrať v samostatnom okne
Gréckokatolícka cirkev farnosť Sabinov filiálka Šar. Michaľany: Rozjímanie

Vyhľadávanie v tejto téme:   
[ Ísť na úvodnú stránku | Vybrať novú tému ]

Nanebovstúpenie Pána

RozjímanieAutor: Fedor - Štvrtok, 26.05. 2022 - 11:29:52 (15 čitateľov)
(Zobraziť celý článok | 2924 bajtov | Hodnotenie: 0)

Nanebovst__penie_P__na.jpg

Dnes náš Pán Ježiš Kristus vystúpil do neba. Nech s ním vystúpi aj naše srdce.  Prečo sa aj my nenamáhame na zemi tak, aby sme vierou, nádejou a láskou, ktoré nás s ním spájajú, už teraz odpočívali s ním v nebi? On je už tam, ale je aj s nami. My sme ešte tu, ale sme aj s ním. On je s nami skrze svoje božstvo, moc a lásku. My s ním nemôžeme byť skrze božstvo, ako je on s nami, ale láskou môžeme, a to láskou k nemu.  On neodišiel z neba, keď odtiaľ zostúpil k nám; a neodišiel ani od nás, keď zasa vystúpil do neba. Že bol aj tam, keď bol tu, sám potvrdzuje takto: „Nik,“ hovorí, „nevystúpil do neba, iba ten, čo zostúpil z neba, Syn človeka, ktorý je v nebi.“      Toto povedal, vychádzajúc z dôvodov jednoty: lebo on je našou Hlavou a my sme jeho telom. Teda nemohol to urobiť nik, iba on, lebo aj my sme on, veď on je pre nás Synom človeka a my skrze neho Božími synmi.Tak totiž hovorí Apoštol: „Lebo ako je jedno telo a má mnoho údov, ale všetky údy tela sú jedno telo, hoci je ich mnoho, tak aj Kristus.“Nehovorí: „Tak Kristus,“ ale: „Tak aj Kristus.“ Teda Kristus, to je mnoho údov, ale jedno telo.

(Sv. Augustín)Nech sa vám srdce nevzrušuje! (Jn 14, 1).

RozjímanieAutor: Fedor - Piatok, 13.05. 2022 - 08:20:42 (17 čitateľov)
(Zobraziť celý článok | 1860 bajtov | Hodnotenie: 0)

 TýmSrdce Ježišovo_1.jpgito slovami sa Ježiš prihovára každému jednému z nás. Chce, aby sme svoju dôveru vložili do jeho vernosti, aby sme verili jeho prísľubu nebeského domova. Veľakrát sme jeho vernosť mohli vidieť v jeho dare milosrdenstva. Ale svoju vieru si často musíme vybojovať vo chvíľach skúšok, protivenstiev a utrpenia. Každý jeden z nás má svoju vlastnú cestu, po ktorej musí kráčať, no Ježišove slová môžu pozdvihnúť naše srdce, keď uvažujeme nad domovom, ktorý na nás čaká. Nech sa ti srdce nevzrušuje. V dome môjho Otca je veľa príbytkov. Aj ty putuješ do príbytku, ktorý pre teba Ježiš pripravil – každý deň, s každým tvojím rozhodnutím milovať a nasledovať ho. Vždy, keď si pripomínaš svoju vieru v Pána, vždy, keď sa k nemu obraciaš so svojimi radosťami a trápeniami, jeho slová ti dodávajú nádej a roznecujú v tebe plameň očakávania.
             
 Nech sa ti srdce nevzrušuje. Ježiš je pripravený viesť ťa k Otcovi.
(skrátené zo SMN)


3. nedeľa po Pasche - o myronosičkách

RozjímanieAutor: Fedor - Sobota, 17.04. 2021 - 11:27:28 (88 čitateľov)
(Zobraziť celý článok | 1858 bajtov | Hodnotenie: 0)

Niet ho tu, vstalzeny.jpg z mŕtvych. (Mk 16, 6)

 Podľa rabínov sú štyri noci spásy. Noc stvorenia, ktorá dala vzniknúť kozmu. Noc, keď tajomný Boh povolal človeka Abraháma, aby sa stal prvým veľkým hľadateľom Boha. Noc, keď sa ľud otrokov vymanil z útlaku Egypťanov a stal sa ľudom slobody. A posledná noc − príchod Mesiáša. Nikto nevie, kedy dorazí. A je to práve táto noc. V noci, keď Boh vzkriesil svojho Syna Ježiša, vrátil mu jeho pravú a definitívnu podobu, vyslobodil ho z objatia smrti. Všetko sa to skončilo a namiesto toho sa to všetko začalo túto noc, noc, keď Ježiš vstal z mŕtvych. Povedzte všetkým hľadajúcim Boha, zakričte to cez strechy! Smrť neporazila Boha, nemala nad ním posledné slovo! Oslávte ho piesňami radosti, chválospevmi, meditujte nad jeho zázrakmi túto noc, pretože smrť nebude mať nikdy posledné slovo, ani na nás! My, deti vzkrieseného, sme tu, aby sme spievali radostnú pieseň, ktorá sa k nám dostala a ktorá už dvetisíc rokov udivuje a hýbe svetom: nehľadajme ho medzi mŕtvymi, nie je tu, je vzkriesený!
Zdroj: Slovo č. 7 - 8 / 2021

Nedeľa o Tamášovi

RozjímanieAutor: Fedor - Pondelok, 12.04. 2021 - 10:09:53 (91 čitateľov)
(Zobraziť celý článok | Hodnotenie: 0)

Sv._Tom____.jpgVčerajšia  nedeľa (2. po Pasche – o Tomášovi – sviatok Božieho milosrdenstva) patrí medzi tie viac krásne.

       Evanjeliový príbeh nedele hovorí o Ježišovom vzkriesení. Zvlášť sú tu spomínané Ježišovo rany, ktoré ostávajú trvalou súčasťou Ježišovho tela. Pán Ježiš ukázal učeníkom ruky a bok..

       A potom Pán Ježiš vyzval Tomáša, aby sa dotkol jeho rán a vložil svoju ruku do jeho boku

       V duchovnom význame Kristove rany sú bránou, cez ktorú sa stretávame s Bohom. Sú trvalým znakom jeho lásky.

       Keďže v úryvku sa nespomína Tomášova reakcia, vždy sa pýtam, či sa skutočne dotkol Krista. Jeho spontánne vyznanie „Pán môj a Boh môj“ - to je jeho osobné vyznanie. Tomáš nehovorí „Ty si Pán a Boh“, alebo „Ty si náš Pán a Boh“, ale dvakrát používa - „môj“. Boží Syn vyviedol Tomáša z jeho vlastnej uzavretosti, ktorá je silnejšia, než zatvorené dvere miestnosti.

       Meno „Tomáš“ v aramejčine znamená „dvojča“, čo vyjadruje aj jeho grécke pomenovanie Didymus. Sväté písmo však neuvádza, kto bol jeho dvojčaťom. Opäť môžeme toto označenie vnímať duchovne. Každý môžeme byť „dvojčaťom“ Tomáša aj v tom, že aj nás vzkriesený Pán pozýva: „Pozri moje rany, vlož svoju ruku... a nebuď neveriaci, ale veriaci.“ Podobne ako Tomáš aj my urobme osobné vyznanie viery v jeho lásku a milosrdenstvo a buďme jeho zvestovateľmi.
(autor o.M.Mojžiš)


Blahoslavená, ktorá si uverila.

RozjímanieAutor: Fedor - Streda, 09.12. 2020 - 09:56:46 (135 čitateľov)
(Zobraziť celý článok | 8023 bajtov | Hodnotenie: 0)

Nepo__kvr._Po__atie.jpgAž sa ti bude zdať, že na zemi zavládol chaos a celý svet sa premenil v jednu porážku Boha, až ti bude zle z teroru, násilia, anarchie a vojen panujúcich na námestiach, potom si povedz: »Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych práve preto, aby nás spasil, a jeho spása je už prítomná medzi nami.«,

Včera ( 8. dec.) sme oslávili sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Mária, presv. Bohorodičky. Je to sviatok našej nebeskej Matky, ktorá nám chce niečo povedať aj práve v tejto ťažkej dobe, keď mnohí ľudia (možno aj my) sú chorí, zarmútení, ustarostení, ustráchaní a možno aj zúfalí. Všetci potrebujeme povzbudenie, posilnenie svojej viery v Boha a jeho lásku voči každému z nás. Nech nás povzbudzujú slová, ktoré napísal Carlo Carreto vo svojej knihe: „Blahoslavená, ktorá si uverila“ Mária, pomôž mi veriť

Povedz mi, čo to znamená veriť vo vzkriesenie tvojho Syna.

Poviem ti to teda, a ty na to nezabudni.

Až uvidíš, ako búrka kosí lesy, ako zemetrasenie vyvracia mestá, ako tvoj dom pohlcuje oheň, potom si povedz: »Verím, že les znova vyrastie, zem sa znova upokojí a ja znova postavím svoj dom.

Až počuješ zvesti o vojnách a ľudia okolo teba budú zomierať od strachu, až »povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu« (Mt 24,7), potom si povedz so zvrchovanou odvahou: »Ježiš mi to predpovedal a dodal: Nebojte sa, vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie.« (porov. Lk 21,28)

Až ti hrdlo zovrie hriech a ty budeš mať pocit, že sa zadusíš a že si na konci so svojimi silami, potom si povedz: »Kristus vstal z mŕtvych a ja vstanem zo svojho hriechu.«

Až ti staroba alebo choroba budú chcieť strpčiť život, povedz si: »Kristus vstal z mŕtvych a urobil nové nebo a novú zem.«

Až tvoj syn bude utekať z domu a hľadať dobrodružstvo kto vie kde, a ty, jeho otec či matka, sa budeš bezmocne dívať, ako sa tvoje sny rúcajú, povedz si: »Môj syn Bohu neunikne a vráti sa, pretože ho Boh miluje.«

Až tvoj syn bude utekať z domu a hľadať dobrodružstvo kto vie kde, a ty, jeho otec či matka, sa budeš bezmocne dívať, ako sa tvoje sny rúcajú, povedz si: »Môj syn Bohu neunikne a vráti sa, pretože ho Boh miluje.«

Až sa ti bude zdať, že na zemi zavládol chaos a celý svet sa premenil v jednu porážku Boha, až ti bude zle z teroru, násilia, anarchie a vojen panujúcich na námestiach, potom si povedz: »Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych práve preto, aby nás spasil, a jeho spása je už prítomná medzi nami.«

Až tvoj otec alebo tvoja matka, tvoj syn alebo tvoja dcéra, tvoja nevesta alebo najmilší priateľ budú pred tebou ležať na smrteľnom lôžku a ty na nich budeš hľadieť zaplavený úzkosťou z odlúčenia, povedz sebe aj im: »Uvidíme sa znova v nebeskom kráľovstve, majme odvahu!«

Veriť vo vzkriesenie znamená presýtiť svoj život dôverou, znamená to očakávať od svojho brata len dobro, znamená to nemať z nikoho strach.

Veriť vo vzkriesenie znamená veriť, že Boh je tvoj Otec, že Ježiš je tvoj brat a ja, Mária, že som tvoja sestra, a ak chceš - tvoja Matka.“


376 článkov (76 stránok, 5 článkov na stránku)
[ 1 | 2 | 3 ]
Prejsť na:

Počítadlo
Verejných návštev
stránok od 01.07.2010

[ Viac ]
Počet ONLINE
Spolu: 21
Farnosť Sabinov
Grékatolíci WEB Sabinov
Ankety
Ako sa Vám pačí naša WEB stránka?

Slabá
Pekná
Veľni peknáVýsledky
Ďalšie ankety

Hlasov 337
Poštové schránky

TU môžeš zmeniť svoje HESLO, ak zadaš svoju E-mial adresu a STARÉ heslo!
KALKULAČKA
Kalkulačka
 
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


Spravcovia stránok: o. František FEDOR a Rudo SKLENÁR

©2012
WWW.krehlik.eu WEBmaster: Krehlík Ján st.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.22 sekúnd

Admin