Gréckokatolícka cirkev farnosť Sabinov filiálka Šar. Michaľany

Kalendár
Dnes je: Streda
3. jún. 2020

Sviatok má:
dnes: Karolína
zajtra: Lenka
pozajtra: Laura
včera: Xénia

IP:18.206.187.81.
ec2-18-206-187-81.compute-1.amazonaws.com
Hlavné menu
MenuMaker produced NavBar
Gréckokatol. magazín

TV - naživo
gréckokatolícky magazín

Biblia
Nový zákon
Nový zákon

Starý zákon
Starý zákon
Panoráma
Renesančný kaštieľ a Baroková kaplnka Povýšenia sv. Kríža v Šarišských Michaľanoch
Baroková kaplnka Povýšenia sv. Kríža v Šarišských Michaľanoch
Vyhľadaj na stránke


Pokročilé vyhľadávanie
TV vysielania
Radio
Stanica:
Nie je voľba


<a href=''>Play Nie je voľba</a>

Hrať v samostatnom okne
Gréckokatolícka cirkev farnosť Sabinov filiálka Šar. Michaľany: Rozjímanie

Vyhľadávanie v tejto téme:   
[ Ísť na úvodnú stránku | Vybrať novú tému ]

Dar Svätého Ducha - láska

RozjímanieAutor: Fedor - Piatok, 29.05. 2020 - 10:24:36 (6 čitateľov)
(Zobraziť celý článok | 3004 bajtov | Hodnotenie: 0)

DSv._uch_3.jpgesať dní po sviatku Ježišovho Nanebovstúpenia oslavujeme zoslanie Svätého Ducha - Turíce. Ako to bolo v prvé Turíce vieme. Ježiš pred svojim nanebovstúpením hovoril svojim priateľom o ich budúcom poslaní, o tom, ako majú v celom svete o ňom svedčiť a robiť zo všetkých ľudí jeho učeníkov. Úloha ťažká, zdanlivo nesplniteľná pre túto hŕstku jednoduchých, nevzdelaných Izraelitov. Ale ich hneď upozorňuje, aby ostávali v meste a čakali, kým nebudú vyzbrojení mocou zhora, Svätým Duchom.
V deň Turíc Duch v sprievode viditeľných znamení prichádza a začína svoje obrovské dielo, ktoré trvá až dodnes a na ktorom máme mať aj my účasť. Učeníci vychádzajú spoza zamknutých dverí, hlásajú evanjelium, krstia, robia znamenia a zázraky.
                       Na Turice sa rodí Cirkev, ktorej dušou je Svätý Duch.
Dary Ducha sú rôzne a mali by sme po nich túžiť. Sú i celkom mimoriadne dary, spojené so zázrakmi, sú však aj také bežnejšie, skoro nenápadné, ktoré však v nás prinášajú ovocie kvalitného života.
Sv. Pavol v liste Galaťanom píše o ovocí Ducha, ktorým je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť a zdržanlivosť.
        Zo všetkých týchto vzácnych a hodnotných darov Ducha Svätého najdôležitejšia je láska.
Nie je nič dôležitejšie, ako láska. Bez nej sme pred Pánom ničím, hoci by sme si u ľudí aj vyslúžili všelijaké uznania. A z toho sa raz aj budeme každý za seba zodpovedať, či sme milovali Boha nadovšetko a blížneho, ako seba samého.
Existuje jeden zaujímavý spôsob, ako preveriť stav našej lásky. Skúsme sa zamyslieť, čo v nás vyvolávajú chyby našich blížnych. Nie nejaké abstraktné chyby niekoho vzdialeného, ale celkom konkrétne, reálne chyby ľudí, ktorí sú nám blízki. Chyby, ktorých následky musíme na vlastnej koži znášať. Ak nás tieto chyby moc zraňujú, alebo rozčuľujú, potom chyba je v našom vnútri. a. Jedno príslovie hovorí: „Láska je slepá.“ A je to veľká pravda. Láska pozerá hlavne na dobro toho druhého a to menej dobré – slabosti a chyby, ktoré nutne má každý jeden človek – to dokáže láska prehliadnuť. Sme povolaní k láske. Ale máme milovať človeka, človeka konkrétneho, reálneho, človeka ako osobu, nielen to dobré na tom druhom. V deň Päťdesiatnice intenzívnejšie prosme o dary Ducha Svätého, prosme hlavne o ten dar najdôležitejší, prosme o dar lásky. Nech pravá láska prenikne naše rodiny, náš národ, náš svet.             Sv.Duch_zoslanioe.jpg


Je nebo tam hore ? (Nanebovstúpenie Pána)

RozjímanieAutor: Fedor - Streda, 20.05. 2020 - 10:25:25 (14 čitateľov)
(Zobraziť celý článok | 2131 bajtov | Hodnotenie: 0)

Kde je nebo? obyčajne ukazujeme prstom hore. Tak isto ukazujú prstom hore aj ľudia na južnej pologuli Zeme. Lenže smer je opačný. Teda ?       V otázke neba zrejme nie je rozhodujúci smer, ale smerovanie.                                           Kresťan má mať srdce upriamené k nebu, ale oči nech hľadia na zem, ktorú sme dostali ako dar, aby sme na nej žili svoj živoNanebovstúpenie Pána_2.jpgt, ale aj ako poslanie, aby sme tu konali misiu… Potrebujeme aj nebo nad hlavou, ale aj zem pod nohami. Keby nám jedno z toho chýbalo, bolo by s nami zle… 

Otázka neba teda nie je otázkou smeru, ale nasmerovanie. Máme byť nasmerovaní smerom hore… Dvíhať sa z hriechu, špiny a ľudskej biedy… Byť stále vyššie a vyššie… Zušľachťovať seba, svoju osobnosť… To dobré v nás nech je stále lepšie. Dary a talenty, ktoré sme dostali, nech sa rozvíjajú a stále lepšie slúžia dobru… Náš depozitovaný kapitál v nebi tak bude stále narastať… v nebi, tam, kde „ich neničí ani moľ, ani hrdza, ani zlodeji sa tam nedobýjajú a nekradnú. Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.“ (Mt 6, 20-21)


Synkatábasis - zostúpenie.

RozjímanieAutor: Fedor - Sobota, 11.01. 2020 - 10:23:20 (36 čitateľov)
(Zobraziť celý článok | 30858 bajtov | Hodnotenie: 0)

nanebovstup.jpgKeď svätýJe__i___u_____2.jpg Ján Zlatoústy hovorieval o Božom slove, rád používal grécky výraz synkatábasis, ktorý by sa dal preložiť ako zostúpenie alebo sklonenie. Týmto slovom sa však označovala aj blahosklonnosť rečníka zostúpiť“ na úroveň svojich poslucháčov. Svätý Ján Zlatoústy túto vlastnosť pripisoval Bohu, čím chcel vyjadriť jeho obrovskú pokoru: Tak, ako sa Boh ku nám pokorne sklonil, keď vzal na seba ľudské telo a stal sa človekom, tak prejavil veľkú poníženosť a lásku voči nám aj tým, keď „vo svojej prozreteľnostnej starostlivosti o našu prirodzenosť prispôsobil svoju reč“ tak, aby sme jej rozumeli. Inak povedané, Božie slová vyjadrené ľudskými jazykmi sa stali podobnými ľudskej reči, tak ako sa kedysi Slovo večného Otca stalo podobné ľuďom, keď si vzalo krehké ľudské telo“ (Dei Verbum 13).Boh väčší ako celý vesmír sa ponížil a upravil svoje večné slovo tak, aby sme ho dokázali počúvať a čítať. Prihovára sa nám tak, aby sme mu rozumeli aj my, nízki ľudia. A to je dôvod na veľkú radosť a vďačnosť. Azda najlepšie však túto vďačnosť nášmu pokornému Bohu prejavíme tým, že voči tomuto slovu nebudeme nevšímaví, ale budeme ho s láskou čítať, počúvať a žiťZapočúvajme sa teda do Božieho slova a mocou Ducha Svätého sa nechajme premeniť na inakších ľudí (pozri 1 Sam 9, 27; 10, 6). Pane Ježišu, ty si sa stal človekom, aby si mi dal účasť na svojej božskej prirodzenosti. Pomôž mi prijať tvoje slovo, ktoré  moc posvätiť ma.

(uptavené SMN)
Anjel potom od nej odišiel.  (Lk 1, 38)

RozjímanieAutor: fedor - Piatok, 20.12. 2019 - 10:08:36 (58 čitateľov)
(Zobraziť celý článok | 6861 bajtov | Hodnotenie: 0)

Sviatok Narodenia Pána je vyvrcholením týždňov príprav a očakávania. Celá tá sviatočná atmosféra - slávnostná liturgia, výnimočné jedlá, rodinné návštevy - je úžasná.
Potom sa to však skončí. Život sa opäť vráti do starých koľají a plynie monotónne ďalej. Aj Mária prežívala niečo podobné. Zjavil sa jej archanjel Gabriel a zvestoval jej narodenie Pána. Lukáš však už le
dá, že „anjel potom od nej odišiel“ (Lk 1, 38). Mária ešte zrejme nejaký čas prežívala bázeň a úžas, no chtiac-nechtiac sa musela aj ona vrátiť k obyčajnému každodennému životu. S tým, čo vedela, musela aj ďalej normálne variť, upratovať, ťahať vodu z dedinskej studne, prať. Áno, Boh v nej vykonal nezabudnuteľné veci, no svet sa neúprosne točil ďalej.

Anjel od Márie síce odišiel, no ona na jeho posolstvo nezabudla. Určite premýšľala o tom, čo znamená, že je „milosti plná“ a že „ju moc Najvyššieho zatieni“ (Lk 1, 28. 35). Určite neustále myslela na dieťa, ktoré má porodiť, a ktoré bude „sväté a bude Boží Syn“ (Lk 1, 35). Mária prijala Božie slová bez výhrad. Teraz nastal čas, aby v nej tieto slová rástli a formovali jej srdce; rovnako ako sa v jej lone formovalo a rástlo zvestované Božie dieťa.
Skúsme to aj my! Takmer tri týždne sa už intenzívne pripravujeme na Vianoce. Možno sa Boh prihovára aj tebe alebo ťa v srdci nabáda, aby si vykročil určitým smerom. Možno v tebe rastie jeho slovo, no zatiaľ sa akoby nič nedeje. Máme však ešte štyri dni pripravného obdobia - a po nich celé Vianoce!
A potom čo? No nič; život sa vráti do normálu. Podobne ako Mária, aj ty sa však môžeš vracať do prežitých chvíľ a premýšľať o nich.
 Napíš si všetko, čo ti v tejto súvislosti zíde na um, najmä to, ako Boh teraz v tvojom živote konal: možno prežívaš viac pokoja počas svätej liturgie alebo sa ti darí lepšie odmietať pokušenia; možno ťa oslovil určitý verš z Písma alebo si sa začal viac modliť na nejaký úmysel. Potom, keď nastanú „všedné dni“, môžeš nad týmto všetkým premýšľať a nechať v sebe Ježiša ďalej rásť.  (upravené SMN)

!cid_f3b5c7a@multimail_1.gifZvestovanie 1.jpg kopia_1.jpg_cid_b6a6fc_multimail.jpg


Môj dom bude domom modlitby.  (Lk 19, 46)

RozjímanieAutor: fedor - Piatok, 22.11. 2019 - 12:04:16 (72 čitateľov)
(Zobraziť celý článok | 42301 bajtov | Hodnotenie: 0)

Pojem môj dom, o ktorom hovorí Ježiš, keď vyháňal predavačov
z chrámu,
môžeme ch
Jeruzalemsk___chr__m.jpgápať rozličným spôsobom. Jeruzalemský chrám bol vždy pokladaný za Boží dom. A Ježiš tieto slová vyslovuje aj pri vyčistení chrámu. Pozrime sa, ako inak ešte môžeme pochopiť tieto slová.

1/ Môj dom bude domom modlitby. 

Naše rodiny sú súčasťou Božieho domu. O každej rodine sa hovorí, že je domácou cirkvou, že je Cirkvou v malom. Každá rodina vytvára jedinečné prostredie, v ktorom môže každý osobitne a zároveň všetci spoločne rásť a vzmáhať sa vo svätosti. Je preto veľmi dôležité využiť na to každú príležitosť - spoločnú modlitbu v rodine, čítanie Písma, prijímanie sviatostí, službu chudobným.
2/ Môj dom bude domom modlitby. 
Širší
 okruh Božieho ľudu - Cirkev - je tiež domom, v ktorom prebýva Boh. Patria doň aj ľudia z našej farnosti a ľudia, s ktorými spoločne slúžime v nejakej oblasti. Oni všetci sú našimi bratmi a sestrami, takže by sme im vždy mali preukazovať úctu, akú si zasluhujú. Aj keď možno uprednostňujú inú spiritualitu ako my, v Pánových očiach sú rovnako vzácni. Modli sa teda s nimi a za nich. Pamätaj, že Boh chce do svojho domu priviesť všetkých ľudí. Preto sa ku každému, koho stretneš, správaj ako k potenciálnemu členovi rodiny!
3/Môj dom bude domom modlitby.
Aj fyzická
 stavba, do ktorej chodíne na svätú liturgiu, je doslova Božím domom. Je to však viac než iba obyčajná budova. Je to sväté miesto, kde sa môžeme stretnúť s Ježišom prítomným v Eucharistii; je to posvätné miesto, na ktorom k nám Ježiš prichádza pod spôsobom chleba a vína.
Náš chrám nemusí patriť medzi tie najhonosnejšie, no nech vyzerá akokoľvek a nech je kdekoľvek, Ježiš je v ňom vždy prítomný. Nikdy tento úžasný dar neignorujme !
Poďakujme dnes Ježišovi za všetky tieto možnosti prežívania jeho prítomnosti. Kiežby sme si všetci vysoko vážili a cenili každý „dom modlitby, ktorý nám Kristus dáva!

Pane, ďakujem ti, že prichádzaš a prebývaš so mnou!

366 článkov (74 stránok, 5 článkov na stránku)
[ 1 | 2 | 3 ]
Prejsť na:

Počítadlo
Verejných návštev
stránok od 01.07.2010

[ Viac ]
Počet ONLINE
Spolu: 27
Farnosť Sabinov
Grékatolíci WEB Sabinov
Ankety
Ako sa Vám pačí naša WEB stránka?

Slabá
Pekná
Veľni peknáVýsledky
Ďalšie ankety

Hlasov 317
Poštové schránky

TU môžeš zmeniť svoje HESLO, ak zadaš svoju E-mial adresu a STARÉ heslo!
KALKULAČKA
Kalkulačka
 
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


Spravcovia stránok: o. František FEDOR a Rudo SKLENÁR

©2012
WWW.krehlik.eu WEBmaster: Krehlík Ján st.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.59 sekúnd

Admin