Gréckokatolícka cirkev farnosť Sabinov filiálka Šar. Michaľany

Kalendár
Dnes je: Sobota
25. január. 2020

Sviatok má:
dnes: Gejza
zajtra: Tamara
pozajtra: Bohuš
včera: Timotej

IP:3.83.32.171.
ec2-3-83-32-171.compute-1.amazonaws.com
Hlavné menu
MenuMaker produced NavBar
Gréckokatol. magazín

TV - naživo
gréckokatolícky magazín

Biblia
Nový zákon
Nový zákon

Starý zákon
Starý zákon
Panoráma
Renesančný kaštieľ a Baroková kaplnka Povýšenia sv. Kríža v Šarišských Michaľanoch
Baroková kaplnka Povýšenia sv. Kríža v Šarišských Michaľanoch
Vyhľadaj na stránke


Pokročilé vyhľadávanie
TV vysielania
Radio
Stanica:
Nie je voľba


<a href=''>Play Nie je voľba</a>

Hrať v samostatnom okne
Gréckokatolícka cirkev farnosť Sabinov filiálka Šar. Michaľany: Rozjímanie

Vyhľadávanie v tejto téme:   
[ Ísť na úvodnú stránku | Vybrať novú tému ]

Synkatábasis - zostúpenie.

RozjímanieAutor: Fedor - Sobota, 11.01. 2020 - 10:23:20 (3 čitateľov)
(Zobraziť celý článok | 30858 bajtov | Hodnotenie: 0)

nanebovstup.jpgKeď svätýJe__i___u_____2.jpg Ján Zlatoústy hovorieval o Božom slove, rád používal grécky výraz synkatábasis, ktorý by sa dal preložiť ako zostúpenie alebo sklonenie. Týmto slovom sa však označovala aj blahosklonnosť rečníka zostúpiť“ na úroveň svojich poslucháčov. Svätý Ján Zlatoústy túto vlastnosť pripisoval Bohu, čím chcel vyjadriť jeho obrovskú pokoru: Tak, ako sa Boh ku nám pokorne sklonil, keď vzal na seba ľudské telo a stal sa človekom, tak prejavil veľkú poníženosť a lásku voči nám aj tým, keď „vo svojej prozreteľnostnej starostlivosti o našu prirodzenosť prispôsobil svoju reč“ tak, aby sme jej rozumeli. Inak povedané, Božie slová vyjadrené ľudskými jazykmi sa stali podobnými ľudskej reči, tak ako sa kedysi Slovo večného Otca stalo podobné ľuďom, keď si vzalo krehké ľudské telo“ (Dei Verbum 13).Boh väčší ako celý vesmír sa ponížil a upravil svoje večné slovo tak, aby sme ho dokázali počúvať a čítať. Prihovára sa nám tak, aby sme mu rozumeli aj my, nízki ľudia. A to je dôvod na veľkú radosť a vďačnosť. Azda najlepšie však túto vďačnosť nášmu pokornému Bohu prejavíme tým, že voči tomuto slovu nebudeme nevšímaví, ale budeme ho s láskou čítať, počúvať a žiťZapočúvajme sa teda do Božieho slova a mocou Ducha Svätého sa nechajme premeniť na inakších ľudí (pozri 1 Sam 9, 27; 10, 6). Pane Ježišu, ty si sa stal človekom, aby si mi dal účasť na svojej božskej prirodzenosti. Pomôž mi prijať tvoje slovo, ktoré  moc posvätiť ma.

(uptavené SMN)
Anjel potom od nej odišiel.  (Lk 1, 38)

RozjímanieAutor: fedor - Piatok, 20.12. 2019 - 10:08:36 (14 čitateľov)
(Zobraziť celý článok | 6861 bajtov | Hodnotenie: 0)

Sviatok Narodenia Pána je vyvrcholením týždňov príprav a očakávania. Celá tá sviatočná atmosféra - slávnostná liturgia, výnimočné jedlá, rodinné návštevy - je úžasná.
Potom sa to však skončí. Život sa opäť vráti do starých koľají a plynie monotónne ďalej. Aj Mária prežívala niečo podobné. Zjavil sa jej archanjel Gabriel a zvestoval jej narodenie Pána. Lukáš však už le
dá, že „anjel potom od nej odišiel“ (Lk 1, 38). Mária ešte zrejme nejaký čas prežívala bázeň a úžas, no chtiac-nechtiac sa musela aj ona vrátiť k obyčajnému každodennému životu. S tým, čo vedela, musela aj ďalej normálne variť, upratovať, ťahať vodu z dedinskej studne, prať. Áno, Boh v nej vykonal nezabudnuteľné veci, no svet sa neúprosne točil ďalej.

Anjel od Márie síce odišiel, no ona na jeho posolstvo nezabudla. Určite premýšľala o tom, čo znamená, že je „milosti plná“ a že „ju moc Najvyššieho zatieni“ (Lk 1, 28. 35). Určite neustále myslela na dieťa, ktoré má porodiť, a ktoré bude „sväté a bude Boží Syn“ (Lk 1, 35). Mária prijala Božie slová bez výhrad. Teraz nastal čas, aby v nej tieto slová rástli a formovali jej srdce; rovnako ako sa v jej lone formovalo a rástlo zvestované Božie dieťa.
Skúsme to aj my! Takmer tri týždne sa už intenzívne pripravujeme na Vianoce. Možno sa Boh prihovára aj tebe alebo ťa v srdci nabáda, aby si vykročil určitým smerom. Možno v tebe rastie jeho slovo, no zatiaľ sa akoby nič nedeje. Máme však ešte štyri dni pripravného obdobia - a po nich celé Vianoce!
A potom čo? No nič; život sa vráti do normálu. Podobne ako Mária, aj ty sa však môžeš vracať do prežitých chvíľ a premýšľať o nich.
 Napíš si všetko, čo ti v tejto súvislosti zíde na um, najmä to, ako Boh teraz v tvojom živote konal: možno prežívaš viac pokoja počas svätej liturgie alebo sa ti darí lepšie odmietať pokušenia; možno ťa oslovil určitý verš z Písma alebo si sa začal viac modliť na nejaký úmysel. Potom, keď nastanú „všedné dni“, môžeš nad týmto všetkým premýšľať a nechať v sebe Ježiša ďalej rásť.  (upravené SMN)

!cid_f3b5c7a@multimail_1.gifZvestovanie 1.jpg kopia_1.jpg_cid_b6a6fc_multimail.jpg


Môj dom bude domom modlitby.  (Lk 19, 46)

RozjímanieAutor: fedor - Piatok, 22.11. 2019 - 12:04:16 (21 čitateľov)
(Zobraziť celý článok | 42301 bajtov | Hodnotenie: 0)

Pojem môj dom, o ktorom hovorí Ježiš, keď vyháňal predavačov
z chrámu,
môžeme ch
Jeruzalemsk___chr__m.jpgápať rozličným spôsobom. Jeruzalemský chrám bol vždy pokladaný za Boží dom. A Ježiš tieto slová vyslovuje aj pri vyčistení chrámu. Pozrime sa, ako inak ešte môžeme pochopiť tieto slová.

1/ Môj dom bude domom modlitby. 

Naše rodiny sú súčasťou Božieho domu. O každej rodine sa hovorí, že je domácou cirkvou, že je Cirkvou v malom. Každá rodina vytvára jedinečné prostredie, v ktorom môže každý osobitne a zároveň všetci spoločne rásť a vzmáhať sa vo svätosti. Je preto veľmi dôležité využiť na to každú príležitosť - spoločnú modlitbu v rodine, čítanie Písma, prijímanie sviatostí, službu chudobným.
2/ Môj dom bude domom modlitby. 
Širší
 okruh Božieho ľudu - Cirkev - je tiež domom, v ktorom prebýva Boh. Patria doň aj ľudia z našej farnosti a ľudia, s ktorými spoločne slúžime v nejakej oblasti. Oni všetci sú našimi bratmi a sestrami, takže by sme im vždy mali preukazovať úctu, akú si zasluhujú. Aj keď možno uprednostňujú inú spiritualitu ako my, v Pánových očiach sú rovnako vzácni. Modli sa teda s nimi a za nich. Pamätaj, že Boh chce do svojho domu priviesť všetkých ľudí. Preto sa ku každému, koho stretneš, správaj ako k potenciálnemu členovi rodiny!
3/Môj dom bude domom modlitby.
Aj fyzická
 stavba, do ktorej chodíne na svätú liturgiu, je doslova Božím domom. Je to však viac než iba obyčajná budova. Je to sväté miesto, kde sa môžeme stretnúť s Ježišom prítomným v Eucharistii; je to posvätné miesto, na ktorom k nám Ježiš prichádza pod spôsobom chleba a vína.
Náš chrám nemusí patriť medzi tie najhonosnejšie, no nech vyzerá akokoľvek a nech je kdekoľvek, Ježiš je v ňom vždy prítomný. Nikdy tento úžasný dar neignorujme !
Poďakujme dnes Ježišovi za všetky tieto možnosti prežívania jeho prítomnosti. Kiežby sme si všetci vysoko vážili a cenili každý „dom modlitby, ktorý nám Kristus dáva!

Pane, ďakujem ti, že prichádzaš a prebývaš so mnou!

Zosnutie Presvätej Bohorodičky

RozjímanieAutor: fedor - Štvrtok, 15.08. 2019 - 09:19:02 (86 čitateľov)
(Zobraziť celý článok | 36600 bajtov | Hodnotenie: 0)

Zosnutie 2_2.jpg

Od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.“  (Lk 1, 48)                                                                                      Rovnako ako námorníci potrebujú maják pre bezpečnú plavbu, potrebujeme maják aj my, aby nás navádzal na správnu cestu do neba. Na túto úlohu nie je nik vhodnejší ako Panna Mária, ktorú  v 5. storočí svätý Hieronym nazval Hviezdou morskou. Ona nám celým svojím životom ukazuje, ako hovoriť Bohu áno. Po skončení svojej pozemskej púte bola s dušou aj s telom vzatá do neba; no aj odtiaľ nám rovnako jasne žiari a ukazuje cestu. Pápež Benedikt XVI. povedal: Pri kontemplácii Márie v nebeskej sláve chápeme, že zem nie je naším trvalým bydliskom a že ak budeme žiť s očami upretými na večné dobrá, budeme jedného dňa požívať rovnakú slávu aj my. Na nebo sa nám neupiera zrak vždy ľahko, najmä ak je život tvrdý a náročný. Vtedy nám slávnu budúcnosť, ktorú nám Boh pripravil, zastiera temnota. Pápež Benedikt však ďalej hovorí: Máriino nanebovzatie je jasným a žiarivým znamením, ktoré svieti o to jasnejšie, o čo viac tiene utrpenia a násilia zahaľujú horizont“ (Generálna audiencia, 16. augusta 2006). 

Napriek tomu, že je Mária od svojho nanebovzatia v nebi, predsa môže byť teraz s nami oveľa viac ako predtým. Kiež je teda aj naším majákom nádeje v dobrých aj v zlých časoch. Chyťme  ju za ruku, aby nás doviedla k svojmu Synovi Ježišovi a uistila nás o tom,že nás miluje milosrdnou a nekonečnou láskou. Vytrvajme  do konca tak ako ona.
Ukáže
nám, že tak, ako mal Boh s ňou plán,
ktorému ani ona nie vždy rozumela, má plán aj s nami. Je to plán, ktorého cieľom je dostať nás do neba, kde budeme prebývať s anjelmi a svätými v radostnom zvelebovaní Máriinho Syna Ježiša!  

Presvätá Bohorodička vezmi nás pod svoju ochranu !

(Upravené SMN)


Boh - rozsievač (Mt 13,18-23)

RozjímanieAutor: fedor - Piatok, 26.07. 2019 - 09:32:00 (76 čitateľov)
(Zobraziť celý článok | 7474 bajtov | Hodnotenie: 0)

Podobenstvo o rozsievačovi dobre poznáme. Ale uplatňujeme ho aj vo svojom živote ?Rozsieva___1.jpgČo si myslíš o rozsievačovi z dnešného podobenstva? Staral sa o to, kde rozsieva? Ja si ho predstavujem, ako chodí a bez rozmýšľania rozhadzuje semienka kade-tade a nechá tak. 

Ak je rozsievačom Boh prečo mrhá semenom a nechá ho padnúť aj na pôdu, ktorá neprinesie úrodu? Ktorý hospodár by bol taký nedbanlivý? 

Boh však nie je nedbanlivý, on len vie, že sa môžeme zmeniť. Vie, že nemusíme zostať určitým druhom pôdy po celý život. Vie,že každá pôda sa dá obrobiť a skultivovať, aby nakoniec zasiate zrno prinieslo bohatú úrodu. A preto v nej necháva zrno, ktoré počas rozsievania padlo do zatvrdilého srdca plného buriny. Čo vlastne predstavujú tie „skaly“ a „tŕne“ na pôde nášho srdca? V komentári na túto tému napríklad pápež František uvádza, že skalnatá pôda sa môže nachádzať v povrchnom srdci; „skaly lenivosti“ nám bránia zatiahnuť s Pánom na hlbinu, pretože nám chýba vytrvalosť. Tŕne predstavujú neresti, ako zbožšťovanie bohatstva a život iba pre materiálne veci. Ak tieto „tŕne pestujeme, dusíme v sebe Boží život“. Pápež nás ďalej povzbudzuje, aby sme prinášali svoje „skaly“ a „tŕne“ Bohu vo svätej spovedi a modlitbe: „Ježiš, Dobrý rozsievač... bude nesmierne rád, že ti môže očistiť srdce“  tvrdí pápež. Popros dnes Boha, aby ti ukázal „skaly“ a „tŕne“ v tvojom živote. Čo ti bráni naplno a pozorne počúvať Božie slovo a chápať ho (porov. Mt 13, 23)? Rozvíjať sa a prinášať ovocie pre neho? Dôveruj, že Boh ti chce v srdci pripraviť úrodnú pôdu. Ak ho poprosíš, určite z neho vytrhá všetku burinu. A nielen to - zahrnie ťa svojou milosťou, aby si mohol stále prinášať už len dobrú úrodu!   

Pane, ďakujem ti, že mi posielaš svoje slovo a že mi dávaš svoju milosť, aby som ho správne počúval a  rozumel mu.Hojn_____roda.jpg
364 článkov (73 stránok, 5 článkov na stránku)
[ 1 | 2 | 3 ]
Prejsť na:

Počítadlo
Verejných návštev
stránok od 01.07.2010

[ Viac ]
Počet ONLINE
Spolu: 11
Farnosť Sabinov
Grékatolíci WEB Sabinov
Ankety
Ako sa Vám pačí naša WEB stránka?

Slabá
Pekná
Veľni peknáVýsledky
Ďalšie ankety

Hlasov 316
Poštové schránky

TU môžeš zmeniť svoje HESLO, ak zadaš svoju E-mial adresu a STARÉ heslo!
KALKULAČKA
Kalkulačka
 
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


Spravcovia stránok: o. František FEDOR a Rudo SKLENÁR

©2012
WWW.krehlik.eu WEBmaster: Krehlík Ján st.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.11 sekúnd

Admin