Gréckokatolícka cirkev farnosť Sabinov filiálka Šar. Michaľany

Kalendár
Dnes je: Streda
3. jún. 2020

Sviatok má:
dnes: Karolína
zajtra: Lenka
pozajtra: Laura
včera: Xénia

IP:18.206.187.81.
ec2-18-206-187-81.compute-1.amazonaws.com
Hlavné menu
MenuMaker produced NavBar
Gréckokatol. magazín

TV - naživo
gréckokatolícky magazín

Biblia
Nový zákon
Nový zákon

Starý zákon
Starý zákon
Panoráma
Renesančný kaštieľ a Baroková kaplnka Povýšenia sv. Kríža v Šarišských Michaľanoch
Baroková kaplnka Povýšenia sv. Kríža v Šarišských Michaľanoch
Vyhľadaj na stránke


Pokročilé vyhľadávanie
TV vysielania
Radio
Stanica:
Nie je voľba


<a href=''>Play Nie je voľba</a>

Hrať v samostatnom okne
Gréckokatolícka cirkev farnosť Sabinov filiálka Šar. Michaľany: Na zamyslenie?

Vyhľadávanie v tejto téme:   
[ Ísť na úvodnú stránku | Vybrať novú tému ]

Dôverovať Bohu ako Panna Mária

Na zamyslenie?Autor: Fedor - Streda, 15.04. 2020 - 12:00:07 (26 čitateľov)
(Zobraziť celý článok | 3478 bajtov | Hodnotenie: 0)

Žijeme v čase celosvetovej pandémie.Iste mnohých napadne myšlienka, prečo to Boh na nás  dopustil.
Veď sme veriaci, sme Božie deti, žijeme podľa Božích prikázaní a pod. Prečo ?
Už v staroveku bola častou námietkou voči Bohu problematika zla, jednoducho že sa zlé veci často stávajú dobrým ľuďom. Prečo tomu Boh nezabráni?
Starovekí cirkevní otcovia túto neľahkú otázku dávali do súvisu s Božou prozreteľnosťou. Ich postoj sumarizuje Katechizmus Katolíckej cirkvi: „To, že Boh dopúšťa fyzické a morálne zlo, je tajomstvo. Boh ho objasňuje skrze svojho Syna Ježiša Krista, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych, aby zvíťazil nad zlom. Viera nám dáva istotu, že Boh by nedopustil zlo, keby aj z neho napokon nevyvodil dobro cestami, ktoré budeme úplne poznať až vo večnom živote“ (KKC 324).
Inými slovami, Boh dopúšťa zlo preto, lebo ho vie zakomponovať do svojho plánu, aby z toho nakoniec vzišlo definitívne dobro. My to zoči-voči nešťastiu a zdanlivej nezmyselnosti nevidíme, ale Boh vidí ďalej než my. On je režisér, ktorý všetko vedie ku skvelému koncu.
Najznámejší príklad zo Starého zákona, ako Boh vie aj zo zla vyťažiť dobro, je príbeh Jozefa Egyptského, ktorého bratia predali do otroctva (porov. Gn 37, 18 - 36). Bolo to zlo, ktoré na ňom spáchali, no nakoniec Boh toto zlo využil v prospech záchrany Jozefových bratov, ktorí by inak pomreli
hladom. 
Najväčšie zlo, ktoré ľudstvo spáchalo, je potupná smrť Božieho Syna. Každý svojimi hriechmi máme na nej podiel. Boh mohol zabrániť potupnej smrti, ale neurobil to. Ježiš podstúpil ponižujúcu smrť, aby nás spasil, a tak sa z tohto najväčšieho zla stalo najväčšie dobro, a preto veľkonočná liturgia môže aj prvý hriech našich prarodičov ospevovať ako „felix culpa – šťastná vina, pre ktorú k nám prišiel taký vznešený Vykupiteľ“.        Zvestovanie_1.jpg_kopia.jpgBoh má všetko v rukách, on bude mať posledné slovo, on vie všetko obrátiť na dobro a všetkému dať zmysel. Lebo on sám je zmysel všetkého: zmyslom stvorenia, zmyslom života i smrti.
Panna Mária nestrácala dôveru v Boha ani vtedy, keď pod krížom čelila najväčšiemu zlu v svojom živote - nezmyselnému utrpeniu a smrti svojho Syna. Dôvera v Boha jej dávala silu, aby obstála v tomto ťažkom okamihu s nádejou, že keď to Boh dopustil, má to nejaký zmysel a ten sa raz stane zrejmým. Stalo sa, keď Ježiš vstal z mŕtvych.
Č
ím viac človek dôveruje Bohu a jeho prozreteľnosti, tým viac sa stáva prozreteľnejším a vie v svojom živote urobiť správne voľby a kroky, ktoré sa na prvý pohľad môžu zdať ako nezmyselné a nešťastné rozhodnutia, no nakoniec sa ukážu ako správne a stanú sa požehnaním.
(úprava KN č.15/16)


Pôstne zamyslenie

Na zamyslenie?Autor: Fedor - Utorok, 25.02. 2020 - 09:50:40 (44 čitateľov)
(Zobraziť celý článok | 1854 bajtov | Hodnotenie: 0)

Rozpráva jedna matka:

" Raz somKr_____milosrdenstvo.jpg sa v kostole počas detskej svätej omše zadívala na jedno z mnohých detí. Bolo niečím výnimočné, iné od tých ostatných.Bolo zvedavé, no inak zvedavé ako tie ostatné. Malo takmer dva roky, no hľadalo malý krížik, ktorý vykúkal spod bielej plachty bočného oltára, aby ho mohlo pobozkať. Prišlo mi to chvíľami vtipné, no na druhej strane neskutočne pravdivé a odzrkadľujúce túto dobu, kedy človek stále niečo hľadá."

Tak možno aj my hľadajme vo svojom živote práve Ježišov kríž. No nie kríž plný utrpenia, bolesti a rán, ktoré za nás niesol počas svojej cesty na Golgotu, ale kríž, ktorý nás učí byť vďačnými za každý prežitý deň. Kríž, ktorý nám dáva nádej a zmysel nášho života. Kríž, ktorý nám ukazuje, že hoci nie vždy je všetko podľa našich predstáv, je potrebné veriť Pánovi a odovzdať i tie najmenšie obavy a pochybnosti.
(SVD)Filipovka

Na zamyslenie?Autor: fedor - Streda, 13.11. 2019 - 15:24:44 (70 čitateľov)
(Zobraziť celý článok | 3950 bajtov | Hodnotenie: 0)

Po takmer trojmesačnej "vakácii" pokúšam sa na tejto stránke obnoviť "korešpondenciu" s vami, milými návštevníkmi tohto webu.
Naskytla sa táto príležitosť: Po sviatku sv. Filipa, apoštol (14.11.) začína v našo obrade  pôst tzv. 

FILIPOVKA

       Štyridsaťdenný pôst pred Narodením Ježiša Krista – Filipovka 

 Pôvod a zmysel:

         Skôr ako začneme rozprávať o pôste pred Narodením Ježiša Krista, potrebujeme si ujasniť dve veci: 

1.    Uvedomiť si, že slovo pôst neznamená len zdržanlivosť od pokrmov, ale cestu obrátenia, metanoie – zbožštenia. Cestu, kde zdržanlivosť od pokrmov je len jedným z vonkajších znakov celkovej askézy zmyslov, s cieľom, aby v nás mohla pôsobiť milosť, " blahodať" Svätého Ducha.

2.    Treba vedieť, že takéto pôstne obdobia vkladá naša východná cirkev pred významné sviatky. Pred sviatkom Narodenia Ježiša Krista je Filipovka, potom nasleduje Veľký pôst pred sviatkom Paschy. Pred sviatkom sv. Petra a Pavla je to Petrov pôst, Petrovka a napokon posledné dlhšie obdobie pôstu vkladá cirkev pred sviatok Zosnutia Presvätej Bohorodičky, ako Uspenský pôst, Spasivku. Takto teda vznikol aj pôst pred sviatkami Narodenia Ježiša Krista. Keďže tento čas začína po sviatku sv. apoštola Filipa, dostal názov Filipovka.  

Čo je cieľom tohto pôstneho obdobia? Upozorniť na tajomstvo vtelenia Božieho Syna v plnosti času, na jeho príchod na túto zem, na jeho narodenie. Prvé slová Kristovej misie ohlasujú: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. kajajte sa a verte evanjeliu.“ /Mk 1, 15/

Toto pôstne obdobie treba prežívať v pohľade na celé dejiny spásy, počnúc prísľubom Spasiteľa, ktorý dal Boh v raji po hriechu prvých rodičov, cez všetkých prorokov, ktorí predpovedali jeho príchod a udalosti s tým spojené. taktiež pozerajúc na jeho predkov, ale najmä na Presvätú prečistú preblahoslavenú a slávnu Vládkyňu našu Bohorodičku a vždy Pannu Máriu.                                                                                                       apo__tol_Filip.jpg
(E.Zorvan, skrátené )


Pán Ježiš: Ostaňte v mojej láske! (Jn15,9)

Na zamyslenie?Autor: fedor - Štvrtok, 23.05. 2019 - 13:15:04 (142 čitateľov)
(Zobraziť celý článok | 2269 bajtov | Hodnotenie: 0)

                          

P__an_Je__i___hovor__.jpg

      Naša súčasnosť, ktorú práve žijeme, sa dostala do štádia, keď ťažko ochorela. Diagnózou je absolútny deficit lásky a jeho dôsledkom sú vojny, vraždy, drancovanie, násilnosti, likvidácia nenarodených aj prestarnutých, sexuálna zvrátenosť, náboženské prenasledovanie a celkový chaos vo svete aj v ľudskej duši. Bohu musí byť z nás nesmierne smutno. Na zaplakanie.

Avšak dobrá správa je, že na zlo, ktoré sa na nás zo všetkých strán valí, existuje liek. Je tu možnosť voľby pre každého z nás a chce to len jedno: Práve tu a práve teraz začať vedome a dobrovoľne zachovávať prikázania nášho Otca. Vyzerá to síce ako lacný recept, ale dôležitý je jeho efekt: Vedomie, že máme šancu a na jej konci je radosť. Boh koná v prospech nás, ale nie namiesto nás.
(Slovo+)


Idem vám pripraviť miesto.  (Jn 14, 2)

Na zamyslenie?Autor: fedor - Piatok, 17.05. 2019 - 09:14:10 (131 čitateľov)
(Zobraziť celý článok | 7770 bajtov | Hodnotenie: 0)

Ježiš vystúpil do neba a teraz nám pripravuje miesto, kam prídeme po skončení svojho života na zemi. No toto jeho prisľúbenie sa netýka len nášho nebeského príbytku. Ježiš ním zároveň svojim učeníkom hovorí, že pre každého jedného z nich pripravil miesto tu na zemi, vo svojom kráľovstve, ktoré je medzi nimi. 
Ježiš pripravil miesto - tu a teraz - aj tebe presne to miesto, na ktoré patríš a na ktorom sa môžeš rozvíjať. Je to miesto zariadené v súlade s tvojou osobnosťou, s tvojimi darmi a schopnosťami. Je to miesto, na ktorom sa môžeš stať jeho efektívnym spolupracovníkom (spolupracovníčkou) pri budovaní kráľovstva jeho Otca. 
Skús sa na chvíľku zamyslieť nad tým, kde by - práve v tejto chvíli tvojho života - mohlo byť toto tvoje miesto. Či už je to miesto v tvojej farnosti, alebo doma pri deťoch, môžeš si byť istý - istá, že toto miesto je pre teba takpovediac „ušité na mieru“. Je to miesto, na ktorom môžeš najlepšie vyžarovať Božiu lásku a milosrdenstvo. 
Ver tiež tomu, že na tomto osobitnom mieste je spolu s tebou aj Ježiš a pomáha ti. Jeho ustavičná prítomnosť ťa posilňuje vždy, keď zápasíš s protivenstvami a ťažkosťami. Môže ti dať múdrosť či vnuknutie, ktoré ti pomôže naplniť tvoje poslanie. Môže ti dať energiu a nádej, keď sa cítiš vyčerpaný (vyčerpaná. No predovšetkým ťa Ježišova prítomnosť môže napĺňať radosťou z toho, že už za krátky čas sa staneš dedičom (dedičkou) osobitného miesta, ktoré ti pripravuje v nebi!         

nanebovstup.jpg

Pane Ježišu, ďakujem ti za toto miesto, ktoré si mi pripravil tu na zemi - a aj za miesto, ktoré mi pripravuješ v nebi.

117 článkov (24 stránok, 5 článkov na stránku)
[ 1 | 2 | 3 ]
Prejsť na:

Počítadlo
Verejných návštev
stránok od 01.07.2010

[ Viac ]
Počet ONLINE
Spolu: 26
Farnosť Sabinov
Grékatolíci WEB Sabinov
Ankety
Ako sa Vám pačí naša WEB stránka?

Slabá
Pekná
Veľni peknáVýsledky
Ďalšie ankety

Hlasov 317
Poštové schránky

TU môžeš zmeniť svoje HESLO, ak zadaš svoju E-mial adresu a STARÉ heslo!
KALKULAČKA
Kalkulačka
 
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


Spravcovia stránok: o. František FEDOR a Rudo SKLENÁR

©2012
WWW.krehlik.eu WEBmaster: Krehlík Ján st.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.13 sekúnd

Admin