Gréckokatolícka cirkev farnosť Sabinov filiálka Šar. Michaľany

Kalendár
Dnes je: Štvrtok
8. december. 2022

Sviatok má:
dnes: Marína
zajtra: Izabela
pozajtra: Radúz
včera: Ambróz

IP:3.236.121.117.
ec2-3-236-121-117.compute-1.amazonaws.com
Hlavné menu
MenuMaker produced NavBar
Gréckokatol. magazín

TV - naživo
gréckokatolícky magazín

Biblia
Nový zákon
Nový zákon

Starý zákon
Starý zákon
Panoráma
Renesančný kaštieľ a Baroková kaplnka Povýšenia sv. Kríža v Šarišských Michaľanoch
Baroková kaplnka Povýšenia sv. Kríža v Šarišských Michaľanoch
Vyhľadaj na stránke


Pokročilé vyhľadávanie
TV vysielania
Radio
Stanica:
Nie je voľba


<a href=''>Play Nie je voľba</a>

Hrať v samostatnom okne
Gréckokatolícka cirkev farnosť Sabinov filiálka Šar. Michaľany: Na zamyslenie?

Vyhľadávanie v tejto téme:   
[ Ísť na úvodnú stránku | Vybrať novú tému ]

Aby sme neboli nepraví ctitelia Panny Márie.

Na zamyslenie?Autor: Fedor - Nedeľa, 19.07. 2020 - 11:08:01 (197 čitateľov)
(Zobraziť celý článok | 2595 bajtov | Hodnotenie: 0)

Majme sa teda veľmi na pozore, aby sme sa nestali jedným z kritických ctiteľov, ktorí ničomu neveria, ale kritizujú všetko; jedným zo škrupulóznych ctiteľov, ktorí sa z rešpektu pred Ježišom Kristom boja, že by mohli svätú Pannu až príliš uctievať; jedným z vonkajších ctiteľov, ktorí vkladajú csvelú oju pobožnosť iba do vonkajších spôsobov; jedným z domýšľavých ctiteľov, ktorí pod zámienkou svojej falošnej oddanosti svätej Panne zahnívajú vo svojich hriechoch; jedným z nestálych ctiteľov, ktorí ľahkomyseľne striedajú svoje pobožnosti alebo ich i pri najmenšom pokušení úplne zanechávajú; jedným z pokryteckých ctiteľov, ktorí vstupujú do bratstiev a nosia znaky svätej Panny, len aby ich ľudia považovali za dobrých; a nakoniec jedným z vypočítavých ctiteľov, ktorí sa k nej utiekajú, len aby boli uchránení od telesného zla alebo aby dosiahli časné dobrá.  (O pravej úcte k Panne Márii – sv. Ľudovít Maria Grignion z Montfortu)

6205656_orig_Sedemradostn__.jpg

Sviatok Najsvätejšej Eucharistie

Na zamyslenie?Autor: Fedor - Pondelok, 08.06. 2020 - 11:27:34 (227 čitateľov)
(Zobraziť celý článok | 1861 bajtov | Hodnotenie: 0)

Otec Vladyka Mons. Ján Babjak napísal list kňazom našej archieparcie k sviatku Najsvätejšej Eucharistie  Z tohto listu vyberáme upravené časti, ktoré sú vhodné pre aj pre našich veriacich.
P1010018.JPG_Eucharistia.JPG Najhlbšie sa zjednocujeme s Kristom vo svätom prijímaní. Tu sa však naša jednota s ním nekončí, pretože on chce zjednotiť naše srdce s jeho Najsvätejším Srdcom a premeniť ho, aby bolo schopné nezištnej lásky.
Táto naša premena, naše obrátenie môže a má pokračovať v adorácii.
Áno, potrebujeme sa mu klaňať, ďakovať mu za lásku a opätovať ju tým, že si vyhradíme každý deň chvíľku času na eucharistickú poklonu, lebo Ježiš sa musí stať dôverným priateľom každého kňaza i každého katolíka.
Potrebujeme sa s ním denne rozprávať o všetkom, čo robíme, o svojej práci, o svojej farskej rodine, o rodine prirodzenej, duchovnej. Ježiš je náš najväčší priateľ a čaká na každého veriaceho.
Čaká najmä na každého kňaza v Najsvätejšej Eucharistii, v bohostánku.
Čaká aj na každého z nás,aby nás požehnal, aEucharistia.jpgby na nás vylieval svoje milosti, aby nám radil, čo máme robiť, aby nás utešoval v trápeniach, čaká, aby daroval pokoj do našich sŕdc.

Dôverovať Bohu ako Panna Mária

Na zamyslenie?Autor: Fedor - Streda, 15.04. 2020 - 12:00:07 (273 čitateľov)
(Zobraziť celý článok | 3478 bajtov | Hodnotenie: 0)

Žijeme v čase celosvetovej pandémie.Iste mnohých napadne myšlienka, prečo to Boh na nás  dopustil.
Veď sme veriaci, sme Božie deti, žijeme podľa Božích prikázaní a pod. Prečo ?
Už v staroveku bola častou námietkou voči Bohu problematika zla, jednoducho že sa zlé veci často stávajú dobrým ľuďom. Prečo tomu Boh nezabráni?
Starovekí cirkevní otcovia túto neľahkú otázku dávali do súvisu s Božou prozreteľnosťou. Ich postoj sumarizuje Katechizmus Katolíckej cirkvi: „To, že Boh dopúšťa fyzické a morálne zlo, je tajomstvo. Boh ho objasňuje skrze svojho Syna Ježiša Krista, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych, aby zvíťazil nad zlom. Viera nám dáva istotu, že Boh by nedopustil zlo, keby aj z neho napokon nevyvodil dobro cestami, ktoré budeme úplne poznať až vo večnom živote“ (KKC 324).
Inými slovami, Boh dopúšťa zlo preto, lebo ho vie zakomponovať do svojho plánu, aby z toho nakoniec vzišlo definitívne dobro. My to zoči-voči nešťastiu a zdanlivej nezmyselnosti nevidíme, ale Boh vidí ďalej než my. On je režisér, ktorý všetko vedie ku skvelému koncu.
Najznámejší príklad zo Starého zákona, ako Boh vie aj zo zla vyťažiť dobro, je príbeh Jozefa Egyptského, ktorého bratia predali do otroctva (porov. Gn 37, 18 - 36). Bolo to zlo, ktoré na ňom spáchali, no nakoniec Boh toto zlo využil v prospech záchrany Jozefových bratov, ktorí by inak pomreli
hladom. 
Najväčšie zlo, ktoré ľudstvo spáchalo, je potupná smrť Božieho Syna. Každý svojimi hriechmi máme na nej podiel. Boh mohol zabrániť potupnej smrti, ale neurobil to. Ježiš podstúpil ponižujúcu smrť, aby nás spasil, a tak sa z tohto najväčšieho zla stalo najväčšie dobro, a preto veľkonočná liturgia môže aj prvý hriech našich prarodičov ospevovať ako „felix culpa – šťastná vina, pre ktorú k nám prišiel taký vznešený Vykupiteľ“.        Zvestovanie_1.jpg_kopia.jpgBoh má všetko v rukách, on bude mať posledné slovo, on vie všetko obrátiť na dobro a všetkému dať zmysel. Lebo on sám je zmysel všetkého: zmyslom stvorenia, zmyslom života i smrti.
Panna Mária nestrácala dôveru v Boha ani vtedy, keď pod krížom čelila najväčšiemu zlu v svojom živote - nezmyselnému utrpeniu a smrti svojho Syna. Dôvera v Boha jej dávala silu, aby obstála v tomto ťažkom okamihu s nádejou, že keď to Boh dopustil, má to nejaký zmysel a ten sa raz stane zrejmým. Stalo sa, keď Ježiš vstal z mŕtvych.
Č
ím viac človek dôveruje Bohu a jeho prozreteľnosti, tým viac sa stáva prozreteľnejším a vie v svojom živote urobiť správne voľby a kroky, ktoré sa na prvý pohľad môžu zdať ako nezmyselné a nešťastné rozhodnutia, no nakoniec sa ukážu ako správne a stanú sa požehnaním.
(úprava KN č.15/16)


Pôstne zamyslenie

Na zamyslenie?Autor: Fedor - Utorok, 25.02. 2020 - 09:50:40 (257 čitateľov)
(Zobraziť celý článok | 1854 bajtov | Hodnotenie: 0)

Rozpráva jedna matka:

" Raz somKr_____milosrdenstvo.jpg sa v kostole počas detskej svätej omše zadívala na jedno z mnohých detí. Bolo niečím výnimočné, iné od tých ostatných.Bolo zvedavé, no inak zvedavé ako tie ostatné. Malo takmer dva roky, no hľadalo malý krížik, ktorý vykúkal spod bielej plachty bočného oltára, aby ho mohlo pobozkať. Prišlo mi to chvíľami vtipné, no na druhej strane neskutočne pravdivé a odzrkadľujúce túto dobu, kedy človek stále niečo hľadá."

Tak možno aj my hľadajme vo svojom živote práve Ježišov kríž. No nie kríž plný utrpenia, bolesti a rán, ktoré za nás niesol počas svojej cesty na Golgotu, ale kríž, ktorý nás učí byť vďačnými za každý prežitý deň. Kríž, ktorý nám dáva nádej a zmysel nášho života. Kríž, ktorý nám ukazuje, že hoci nie vždy je všetko podľa našich predstáv, je potrebné veriť Pánovi a odovzdať i tie najmenšie obavy a pochybnosti.
(SVD)Filipovka

Na zamyslenie?Autor: fedor - Streda, 13.11. 2019 - 15:24:44 (297 čitateľov)
(Zobraziť celý článok | 3950 bajtov | Hodnotenie: 0)

Po takmer trojmesačnej "vakácii" pokúšam sa na tejto stránke obnoviť "korešpondenciu" s vami, milými návštevníkmi tohto webu.
Naskytla sa táto príležitosť: Po sviatku sv. Filipa, apoštol (14.11.) začína v našo obrade  pôst tzv. 

FILIPOVKA

       Štyridsaťdenný pôst pred Narodením Ježiša Krista – Filipovka 

 Pôvod a zmysel:

         Skôr ako začneme rozprávať o pôste pred Narodením Ježiša Krista, potrebujeme si ujasniť dve veci: 

1.    Uvedomiť si, že slovo pôst neznamená len zdržanlivosť od pokrmov, ale cestu obrátenia, metanoie – zbožštenia. Cestu, kde zdržanlivosť od pokrmov je len jedným z vonkajších znakov celkovej askézy zmyslov, s cieľom, aby v nás mohla pôsobiť milosť, " blahodať" Svätého Ducha.

2.    Treba vedieť, že takéto pôstne obdobia vkladá naša východná cirkev pred významné sviatky. Pred sviatkom Narodenia Ježiša Krista je Filipovka, potom nasleduje Veľký pôst pred sviatkom Paschy. Pred sviatkom sv. Petra a Pavla je to Petrov pôst, Petrovka a napokon posledné dlhšie obdobie pôstu vkladá cirkev pred sviatok Zosnutia Presvätej Bohorodičky, ako Uspenský pôst, Spasivku. Takto teda vznikol aj pôst pred sviatkami Narodenia Ježiša Krista. Keďže tento čas začína po sviatku sv. apoštola Filipa, dostal názov Filipovka.  

Čo je cieľom tohto pôstneho obdobia? Upozorniť na tajomstvo vtelenia Božieho Syna v plnosti času, na jeho príchod na túto zem, na jeho narodenie. Prvé slová Kristovej misie ohlasujú: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. kajajte sa a verte evanjeliu.“ /Mk 1, 15/

Toto pôstne obdobie treba prežívať v pohľade na celé dejiny spásy, počnúc prísľubom Spasiteľa, ktorý dal Boh v raji po hriechu prvých rodičov, cez všetkých prorokov, ktorí predpovedali jeho príchod a udalosti s tým spojené. taktiež pozerajúc na jeho predkov, ale najmä na Presvätú prečistú preblahoslavenú a slávnu Vládkyňu našu Bohorodičku a vždy Pannu Máriu.                                                                                                       apo__tol_Filip.jpg
(E.Zorvan, skrátené )


129 článkov (26 stránok, 5 článkov na stránku)
[ 2 | 3 | 4 ]
Prejsť na:

Počítadlo
Verejných návštev
stránok od 01.07.2010

[ Viac ]
Počet ONLINE
Spolu: 26
Farnosť Sabinov
Grékatolíci WEB Sabinov
Ankety
Ako sa Vám pačí naša WEB stránka?

Slabá
Pekná
Veľni peknáVýsledky
Ďalšie ankety

Hlasov 341
Poštové schránky

TU môžeš zmeniť svoje HESLO, ak zadaš svoju E-mial adresu a STARÉ heslo!
KALKULAČKA
Kalkulačka
 
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


Spravcovia stránok: o. František FEDOR a Rudo SKLENÁR

©2012
WWW.krehlik.eu WEBmaster: Krehlík Ján st.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.10 sekúnd

Admin