Gréckokatolícka cirkev farnosť Sabinov filiálka Šar. Michaľany

Kalendár
Dnes je: Štvrtok
9. apríl. 2020

Sviatok má:
dnes: Milena
zajtra: Igor
pozajtra: Július
včera: Albert

IP:3.233.215.196.
ec2-3-233-215-196.compute-1.amazonaws.com
Hlavné menu
MenuMaker produced NavBar
Gréckokatol. magazín

TV - naživo
gréckokatolícky magazín

Biblia
Nový zákon
Nový zákon

Starý zákon
Starý zákon
Panoráma
Renesančný kaštieľ a Baroková kaplnka Povýšenia sv. Kríža v Šarišských Michaľanoch
Baroková kaplnka Povýšenia sv. Kríža v Šarišských Michaľanoch
Vyhľadaj na stránke


Pokročilé vyhľadávanie
TV vysielania
Radio
Stanica:
Nie je voľba


<a href=''>Play Nie je voľba</a>

Hrať v samostatnom okne
Vitajte na na oficiálnej stránke
Gréckokat. cirkvi - farnosť Sabinov
filiálka Šar. Michaľany

Slava Isusu Christu ! – Slava vo viki!

Gréckokatolícka kaplnka Šar. Michaľany

Rodinné pobožnosti

OznamyAutor: Fedor - Utorok, 07.04. 2020 - 09:34:33 (1 čitateľov)
(Zobraziť celý článok | 1253 bajtov | Hodnotenie: 0)

Arcibiskupstvo  Prešov nám  posiela ako jednu z možností pre veriacich brožúrky schém domácej rodinnej liturgie na Veľký piatok a na Nedeľu Paschy, a to v slovenskom jazyku a v cirkevnoslovanskom jazyku s evanjeliom v rusínskom jazyku. Zároveň sú už tieto schémy medzi priebežne aktualizovanými opatreniami na  oficiálnej stránke www.grkatpo.sk pod bodom č. 11. Záujemci o tieto rodinné liturgie si ich môžu stiahnuť z uvedenej stránky.  
                                         VP.jpg

Oznámenie ohľadom odpustkov a veľkonočných spovedí

OznamyAutor: Fedor - Štvrtok, 26.03. 2020 - 20:19:43 (9 čitateľov)
(Zobraziť celý článok | 6690 bajtov | Hodnotenie: 0)

INFORMÁCIE OHĽADNE MOŽNOSTI ZÍSKANIA
PLNOMOCNÝCH ODPUSTKOV
A PREDVEĽKONOČNEJ SV. SPOVEDE
Bratia a sestry, sviatosť zmierenia (sv. spoveď) v tejto mimoriadnej situácii nemôžeme
vysluhovať tak, ako sme boli zvyknutí doteraz. Na základe aktuálnych nariadení ABÚ Prešov
odporúčame našim veriacim, ktorí sú chorí (rizikové skupiny), seniori (nad 65 rokov), alebo sú
v povinnej alebo dobrovoľnej karanténe, možnosť dokonalej ľútosti, ktorou sú aj ťažké hriechy
odpustené, ale táto ľútosť v sebe musí zahŕňať možnosť vyznať sa v klasickej spovedi, keď
nastane najbližšia a najvhodnejšia príležitosť (keď pominie koronavírusová nákaza). Odporúčame
všetkým sledovať priamy prenos z Ríma na TV LUX, v piatok 27.3.2020 o 18.00 hod., kedy sv.
Otec František udelí požehnanie Urbi et Orbi, ktoré v sebe zahŕňa aj získanie plnomocných
odpustkov v duchu dekrétu Apoštolskej penitenciárie.
DEKRÉT APOŠTOLSKEJ PENITENCIÁRIE O UDEĽOVANÍ MIMORIADNYCH
ODPUSTKOV VERIACIM v aktuálnej situácii pandémie:
Všetci chorí na rôzne respiračné ochorenia, aj keď nie na Covid-19, ďalej tí, ktorí
vo svojom svedomí vnímajú zdravotné nebezpečenstvo sa teraz spovedať (hlavne
osoby nad 65 rokov), alebo sú v povinnej karanténe (teda všetci, ktorí sa vrátili zo
zahraničia), alebo boli v kontakte s osobou na ktorú sa vzťahuje karanténa, sa
nemusia obávať. Títo veriaci nech si vzbudia dokonalú ľútosť (odpúšťajú sa ňou
aj ťažké hriechy), pričom nech pamätajú na podmienky apoštolskej penitenciárie:
1. Udeľujú sa úplné odpustky veriacim:
ak sa zrieknu pripútania k akémukoľvek hriechu a
a) duchovne sa pripoja prostredníctvom komunikačných prostriedkov k sláveniu
svätej omše (liturgie) alebo modlitbe svätého ruženca alebo k nábožnému
sláveniu krížovej cesty alebo iným formám pobožností,
alebo
b) keď sa pomodlia aspoň Verím v Boha, Otče náš a pobožne budú vzývať
Preblahoslavenú Pannu Máriu,
obetujúc túto skúšku v duchu viery v Boha a lásky k blížnym, s úmyslom splniť
náležité podmienky (sviatostnú spoveď, sväté prijímanie a modlitbu na úmysel
Svätého Otca) hneď, ako to bude možné (teda keď pominú riziká možného
ochorenia a zákazy verejného stretávania).
2. Apoštolská penitenciária okrem toho ochotne udeľuje možnosť úplných
odpustkov pri príležitosti aktuálnej svetovej epidémie aj tým veriacim, ktorí
obetujú polhodinové čítanie Svätého písma alebo modlitbu svätého ruženca,
alebo vykonanie krížovej cesty, alebo modlitbu Korunky Božieho milosrdenstva za
to, aby od Boha vyprosili skončenie epidémie, ako aj úľavu pre tých, čo sú ňou
postihnutí a večnú spásu pre tých, ktorých si Pán povolal k sebe.
Vysvetlenie k dokonalej ľútosti: Katechizmus Katolíckej cirkvi v článku 1452
hovorí:
„Keď ľútosť pochádza z lásky k Bohu milovanému nadovšetko, volá sa
«dokonalá» (je to ľútosť z lásky – caritatis contritio). Takáto ľútosť odpúšťa
všedné hriechy; dosiahne aj odpustenie smrteľných hriechov, ak zahŕňa pevné
predsavzatie pristúpiť k sviatostnej spovedi, len čo to bude možné.“ Teda je
vhodné urobiť si spytovanie svedomia (podobne ako sa pripravujete na svätú
spoveď) a potom úprimne oľutovať všetky svoje hriechy s úmyslom (ten je
dôležitý) mať na zreteli nekonečnú (dokonalú) Božiu lásku, ktorá je hlavným
motívom našej ľútosti. Na prvom mieste teda ľutujem preto, že Boh, ktorého
milujem, ma ako prvý nekonečne miluje a ja som páchal hriechy. Teda na prvom
mieste nie je strach z večného zatratenia a iných trestov, ktoré hrozia hriešnikovi.
Ak by to tak bolo, je to nedokonalá ľútosť.
PREDVEĽKONOČNÉ SPOVEDANIE ako sme boli zvyknutí doteraz, (že to bude
v jeden deň s viacerými kňazmi) NEBUDE. Ak to bude potrebné, samozrejme budeme
k dispozícii pre tých, ktorí sa predsa len budú chcieť vyspovedať.
V SABINOVE BUDEME SPOVEDAŤ:
- v sobotu 4.4. od 14:00 – 16:00
- v nedeľu 5.4. od 14.00 – 15.00
- v stredu 8.4. od 16.00 – 18.00
na farskom dvore (jeden kňaz vpredu pred farou, druhý kňaz na dvore za bránou).
V ŠARIŠSKÝCH MICHAĽANOCH BUDEME SPOPVEDAŤ vonku pri kaplnke:
- v sobotu 4.4. od 10:00 – 12:00
Po sv. spovedi každý môže prijať Najsv. Eucharistiu podľa posledných pokynov, čiže do
ruky, a následne pred kňazom si veriaci vloží Eucharistiu do úst.
Prosím tých, ktorí majú byť v 14 dňovej karanténe, teda ktorí sa vrátili zo zahraničia
alebo ktorí boli v kontakte s osobou, ktorá bola v zahraničí, príp. ktorí majú známky
akéhokoľvek respiračného ochorenia, aby neprichádzali na sv. spoveď skôr, ako po 14
dňoch, dovtedy nech využijú dokonalú ľútosť na odpustenie hriechov.
Povinná karanténa po dobu 14 dní od ich príchodu na Slovensko!!!
Kto príde na sv. spoveď má povinnosť mať rúško. Pred farou sa nezhlukujte do
skupín, držte medzi sebou aspoň 2 m odstupy. Po jednom sa bude prichádzať ku kňazovi. Pri
spovedaní bude kňaz od veriaceho vzdialený minimálne 1,5 m. Veriaci musí byť už z domu
dobre pripravený na spoveď, nie až počas spovede rozmýšľať nad hriechmi. Najlepšie je mať
hriechy napísané na papieri, aby sa spoveď zbytočne nenaťahovala. Nebude čas na duchovné
rozhovory.
Znova však pripomíname: Kto by neprišiel teraz na spoveď, kvôli hrozbe šírenia sa
nákazy, môže využiť dokonalú ľútosť. Vyspovedá sa neskôr, keď pominie nebezpečenstvo
nákazy.
Informácie ohľadom liturgického slávenia sviatkov Kristovho ukrižovania
a zmŕtvychvstania sa dajú vedieť neskôr.
Ohľadne spovedanie chorých po domoch v Sabinove sa kontaktujte telefonicky na č. 0903 9825 509

Modlitba za ukončenie pandémie.

ModlidbyAutor: Fedor - Utorok, 24.03. 2020 - 10:13:14 (10 čitateľov)
(Zobraziť celý článok | 4349 bajtov | Hodnotenie: 0)

Pane náš, dobrotivý Bože, obraciame sa k tebe vo svojej tiesni. Priznávame nie len svoju obmedzenosť, ale aj bezmocnosť.Prorok 1_1.jpg
Vraciame sa k tebe a vyznávame, že ty si všemohúci. Ty jediný si Pán. Iba tebe patrí všetka moc a sláva.Pokorne a so zahanbením v tvári priznávame, že sme boli príliš zahľadení do svojich práv a nárokov, hľadali sme príjemnosti a pohodlie, zábavu či adrenalín, nedbali sme na druhých, ani na tebe a tvoj poriadok.  K prírode sme boli bezohľadní a chceli sme stále viac. Cestovaním za krásami sme znečistili vzduch aj more. Svojou bezohľadnosťou sme nakopili hory odpadkov. Svojou chamtivosťou sme zamorili polia pesticídmi, vody antibiotikami, hormónmi a antikoncepciou, chovali sme sa ako páni sveta a vládcovia stvorenia, upravovali sme si zákony aj pravidlá myslenia.Prestal si byť pre nás istotou, keď je všetko relatívne, a absolútne je už iba naše nafúknuté ja. Z toho pramenia mnohé naše konflikty. Vo svojej zaslepenosti sme nedokázali čítať znamenia. Hlásatelia radostne oznamovali, že zase bude slniečko.Väčšine nevadilo, že vysychajú stromy a množia sa myši, že v krajinách bez dažďa je hlad a ľud uteká za chlebom. Iní utekajú pred vojnou, ktorá sa vedie preto, aby niekto mal väčší zisk, vplyv a moc, aby bol odbyt zbraní a inde mali slušní ľudia prácu.
Peniaze a zisk sa nám stali najvyšším bohom, ktorému sme obetovali spravodlivosť a právo aj biedu chudákov v rozvojových krajinách.Šťastie jednotlivcov sme kládli nad zodpovednosť, chvíľkové pocity nad vernosť manželským sľubom, práva dospelých nad práva detí na lásku oboch rodičov, na istotu domova a zdravé morálne životné prostredie, pretože sme sa nedokázali zriecť zlého príkladu. Sebectvo nám zabránilo žiť pre ďalšie generácie, miliónom počatých detí sme nedovolili sa narodiť a tak vymierame a nemá na nás kto pracovať. Utečencov neprijímame, pretože sa ich bojíme. Ako bezohľadní kolonizátori prijímame z iných krajín iba šikovné ruky a bystré hlavy, zatiaľ čo ich krajiny bez nich upadajú a nedokážu sa sami pozdvihnúť.

Prijmi, Pane, našu kajúcnosť a pokorné vyznanie. Očisť nás, keď s ľútosťou uznávame svoju vinu. Dopraj nám znovu povstať a vrátiť sa k tebe, ktorý si Cesta, Pravda, Istota a Múdrosť.
Spoliehame sa na tvoju lásku a tvoje milosrdenstvo. Stiahni trestajúcu ruku a zastav lavínu ochorenia. Obráť nás a my sa k tebe vrátime. Vezmi nám srdce kamenné a dej nám srdce z mäsa.
Vráť nám radosť z tvojej ochrany
a budeme učiť bezbožných tvojim cestám,
svedčiť o tvojej láske a hlásať tvoju dobrotu.Daj nám svojho Ducha, aby v nás miloval on, keď už sami nedokážeme nezištne milovať.
Daj nám odvahu zomierať sebe a žiť pre teba,
nechať sa viesť múdrosťou tvojho slova,
aby v nás víťazil tvoj život a rástlo tvoje kráľovstvo,
kráľovstvo spravodlivosti, lásky a pokoja.Ty jediný si našou nádejou a my pevne veríme, že nás, Bože, nesklameš. Amen.

Modlime sa (každý večer o 20. hodine v modlitbe): Za ukončenie koronavírusu
vyzýva nás

Jan Graubner, biskupVýzva k modlitbe

ModlidbyAutor: Fedor - Streda, 11.03. 2020 - 10:53:16 (39 čitateľov)
(Zobraziť celý článok | 4224 bajtov | Hodnotenie: 0)


Príďte, budeme sa pravotiť, hovorí Pán. (Iz 1, 18)

Program bohoslužiebAutor: Fedor - Utorok, 10.03. 2020 - 10:32:32 (17 čitateľov)
(Zobraziť celý článok | 10817 bajtov | Hodnotenie: 0)

Ako to je; Boh sa chce s nami súdiť?
Pri tejto vete musíme pripomenúť, že tento náš
slovenský preklad nie je správny. Boh sa s nami nechce naťahovať pred súdmi, čo je význam slova pravotiť, ale chce dať veci do poriadku. Každopádne Boh v tomto čítaní hovorí priamo a bez príkras. Skrze proroka Izaiáša plače nad svojím vyvoleným ľudom, ktorý sa dopúšťa hriechov, ktoré ako šarlát(Iz 1, 18). To je poriadne silné prirovnanie! Aby ich z tejto situácie dostal, Boh svojmu ľudu zároveň ponúka možnosť robiť pokánie a zmeniť sa. Je ako prísny, no aj láskavý otec, keď hovorí: Príďte, dáme veci do poriadku " (Iz 118).

Je__i___pla__e.jpg

Hebrejský výraz pre pokánieje tešuva. Doslova to znamená vrátiť sa alebo otočiť sa a ísť iným smerom. Toto slovo nám spolu s dnešným Izaiášovým proroctvom dokazuje, že pokánie nie je iba o uznaní a vyznaní svojej viny. Znamená aj dať veci do poriadku. Kráčať iným správnym smerom.

Pane, ako mám podľa teba dať veci do poriadku?


1254 článkov (251 stránok, 5 článkov na stránku)
[ 1 | 2 | 3 ]
Prejsť na:

Počítadlo
Verejných návštev
stránok od 01.07.2010

[ Viac ]
Počet ONLINE
Spolu: 19
Farnosť Sabinov
Grékatolíci WEB Sabinov
Ankety
Ako sa Vám pačí naša WEB stránka?

Slabá
Pekná
Veľni peknáVýsledky
Ďalšie ankety

Hlasov 316
Poštové schránky

TU môžeš zmeniť svoje HESLO, ak zadaš svoju E-mial adresu a STARÉ heslo!
KALKULAČKA
Kalkulačka
 
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


Spravcovia stránok: o. František FEDOR a Rudo SKLENÁR

©2012
WWW.krehlik.eu WEBmaster: Krehlík Ján st.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.15 sekúnd

Admin